3. วัดจันทรสุข
คลิกโทรติดต่อ : 098-449-3992 | 086-575-5739
หมู่ 5 คลองสองฝั่งใต้ ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130