4.วัดบางศรีเมือง
คลิกโทรติดต่อ : 098-449-3992 | 086-575-5739
หมู่ที่ 1 ซอยบางศรีเมือง 41 ถนนบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย

แผนที่การเดินทาง