สินค้าและผลิตภัณฑ์ในการจัดงานบริการ ฌาปนกิจ เผาสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว

ในงานบริการหลังจากสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรักไปแล้ว ในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดงานยังจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ในการจัดงานมากมาย ดังนั้นหากลูกค้าท่านใดต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการจัดงาน หรือเพื่อถวายวัดเมื่อเสร็จพิธี เพื่อเป็นการสร้างกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยงที่ท่านรักทางหนึ่ง เรามีสินค้าเสริมที่ใช้ในพิธีกรรมจัดงานมากมายไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้จันทร์, โลงไม้ใส่สัตว์เลี้ยง, โถมุก, โลงเย็น, รูปปั้น, โกศใส่อัฐิ, ฐานเผาศพ เป็นต้น นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดทำสินค้าเพื่อถวายวัดเป็นกุศลอีกมากมาย ตามความต้องการของลูกค้า งานระดับพรีเมี่ยม