ฌาปนกิจ วัดเผาสุนัข ทำศพสุนัข เผาสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว

บริการของเรา
เรามีความพร้อมด้านการจัดงานศพสัตว์เลี้ยงอื่นของท่าน ตั้งแต่เริ่มรับฝากศพสัตว์เลี้ยงในโลงเย็น, บริการเคลื่อนย้ายศพสัตว์เลี้ยง , ปรึกษาด้านพิธีกรรม, การทำความสะอาดศพสัตว์เลี้ยง, การบรรจุศพสัตว์เลี้ยงในถุงปลอดเชื้อ การฌาปนกิจศพ (การเผา) สัตว์เลี้ยงตามพิธีกรรมทางศาสนา โดยการนิมนต์พระสวดศพสัตว์เลี้ยง และการชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน (เตาเผาศพสัตว์เลี้ยงเป็นเตาปลอดมลพิษ)

เมื่อเสร็จพิธีกรรมด้านการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแล้ว เรายังมีบริการจัดเก็บกระดูกในโถมุข หรือจัดเก็บในกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้ให้ท่านอีกด้วย กระดูกอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลอยอังคารต่อไป

Pet Funeral คือ โครงการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร และพร้อมบริการท่านตลอด 24 ชม.
เรามีความพร้อมในทุกด้านเริ่มตั้งแต่


1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศพสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ
2. บริการรับส่งศพสัตว์เลี้ยงของท่านไปยังสภาฌาปนกิจ
3. จัดเตรียมพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงของท่านเพื่อเคลื่อนย้ายและรอการฌาปนกิจ (บรรจุศพใสถุง พร้อมปิดผนึกเพื่อกันเชื้อโรคต่างๆ)
4. บริการโลงเย็นแช่ศพสัตว์เลี้ยงของท่าน
5. จัดพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงท่านตามหลักศาสนา (นิมนพระสวดศพ ชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และเผาศพในเตาเผาปลอดสารพิษ)
6. บริการเก็บกระดูกสัตว์เลี้ยงของท่านเพื่อรอส่งมอบ
7. บริการลอยอังคารกระดูกสัตว์เลี้ยงของท่าน
8. บริการบรรจุกระดูกสัตว์เลี้ยงของท่านในกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้ให้ท่าน

โดยคิดอัตราเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท (รายได้ส่วนหนึ่งบริจาคสมทบทุนค่าอาหารและแมวจรจัดตามวัดต่างๆ)

By | 2017-12-14T06:20:10+00:00 August 24th, 2017|petfuneral|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment