การเก็บกระดูกผู้ตายใส่โกศเพื่อเป็นที่ระลึกถึงของคนในบ้าน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมานานมากแล้วตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาประกอบการทำพิธีศพ การเก็บกระดูกหรือของสุนัขใส่ในโกศหลังวันเผาสุนัข จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของบางคนเลือกทำ เพื่อจะได้ระลึกถึงน้องที่จากไป บางคนอาจเลือกใช้วิธีนำกระดูกสุนัขไปใส่ลุ้งเพื่อลอยอังคารทั้งหมด แต่บางคนก็อยากเก็บไว้ดูต่างหน้าน้องหมาที่เรารัก การเก็บโกศบรรจุกระดูกสุนัขจึงต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในบ้านและความสบายใจของคนในบ้านเป็นหลัก

เผาสุนัขแล้วเก็บกระดูกใส่โกศ เลือกสถานที่เก็บโกศอย่างไรให้เหมาะสม

วัดที่รับเผาสุนัขจะมีการเก็บกระดูกให้และอาจมีพิธีลอยอังคารให้ด้วย วัดบางศรีเมืองเป็นวัดที่รับทำพิธีศพสุนัขที่มีพิธีลอยอังคารให้เช่นกัน สามารถรอรับกระดูกทันทีหลังเผาเสร็จได้เลย ส่วนจะเอากระดูกน้องไปทำอะไรต่อนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของ จึงขอแนะนำสถานที่สำหรับเก็บโกศสุนัข เพื่อเป็นทางเลือกให้เจ้าของสุนัขหลาย ๆ คน

1.เก็บไว้ที่บ้านในบริเวณที่เหมาะสม แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบ้าน

การเก็บโกศกระดูกสุนัขอาจไม่ต้องเคร่งครัดเรื่องสถานที่เก็บมากนัก ขอเพียงแค่ไม่อยู่ที่เดียวหรือระดับเดียวกับโกศพ่อแม่หรือหิ้งพระก็พอ สิ่งที่ต้องระวังคือการเก็บให้พ้นจากระยะของมือเด็กและสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ หากมีอยู่ด้วย ป้องกันไม่ให้โกศถูกปัดตกเลอะเทอะ หากจะเก็บไว้ใกล้ตัว เช่น ในห้องนอน เพราะอยากติดรูปน้องไว้กับโกศเพื่อดูต่างหน้า ก็ดูความเหมาะสมของตำแหน่งที่วางไว้ เช่น ไม่ควรเอาไว้บนช่องเก็บของที่หัวนอน หรือบนโต๊ะที่มือเราอาจเผลอไปปัดตกได้ เป็นต้น

2.เก็บไว้ที่วัดตามความสะดวกของตัวเองและทางวัด

หลังจบพิธีเผาสุนัขแล้ว บางบ้านอาจต้องการเก็บโกศไว้กับทางวัด ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าทางวัดสะดวกให้เก็บโกศสุนัขเอาไว้หรือไม่ เพราะอาจมีที่ทางเฉพาะการเก็บโกศของคนอย่างเดียว เจ้าของและครอบครัวอาจต้องถวายปัจจัยทำสถูปเพื่อเก็บโกศสุนัขไว้กับวัดตามความเหมาะสม หรือตามที่พระในวัดแนะนำ บางครอบครัวก็มีสถานที่เก็บโกศของตระกูลตัวเอง ก็อาจรวมโกศของสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยเพราะถือว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวเช่นกัน แล้วแต่ความเชื่อและความสะดวกของแต่ละบ้าน

3.เก็บไว้ใต้ต้นไม้ในบ้าน เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนที่สวยงาม

เมื่อเก็บกระดูกหลังเผาสุนัขอาจใส่ไว้ในโกศหรือไม่ก็ได้ แล้วนำไปฝังปลูกพร้อมกับต้นไม้ในบริเวณบ้าน ก็เป็นวิธีเก็บโกศสุนัขที่ดีเช่นกัน ดีไซน์หรือวัสดุของโกศแล้วแต่เจ้าของเลยว่าอยากได้ความสวยงามคงทนในระดับใด ยิ่งถ้าบ้านไหนมีความเชื่อเรื่องต้นไม้มงคล การฝังกระดูกน้องพร้อมโกศปลูกต้นไม้มงคลไปด้วยยิ่งเป็นการสร้างความชื่นใจให้กับคนในบ้านได้อย่างดี

เจ้าของที่เลือกเก็บกระดูกใส่โกศหลังเผาสุนัขอาจมีสถานที่ในใจสำหรับเก็บรักษาโกศไว้อยู่แล้ว เพียงแต่หากอยู่ร่วมกับสมาชิกคนอื่นในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเชื่อต่าง ๆ ก็ต้องเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อให้สบายใจกันทุกฝ่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษารูปแบบใด ความทรงจำในหัวใจคือสถานที่ที่ดีสุดที่เจ้าของจะเชื่อว่าน้องได้จากไปอย่างมีความสุข