บริการรับเผาสุนัขและประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ที่วัดกระทุ่มเสือปลาที่ย่านประเวศ อ่อนนุช และที่วัดน้อยนอก นนทบุรี เป็นหนึ่งการบริการที่เข้ามาตอบสนองความต้องการของคนรักสัตว์ได้เป็นอย่างดี ใครที่คิดว่าหากสุนัขของเราเกิดจากเราไปในวันหนึ่ง อาจจะมาใช้บริการเผาสุนัขและประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบนี้บ้าง แต่ยังไม่รู้ว่าขั้นตอนและพิธีของบริการนี้มีอะไรบ้าง ก็สามารถหาคำตอบจากบทความนี้ได้เลย

บริการจัดงานศพให้สุนัขนั้นจะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศพสุนัข นั่นคือ การรับส่งศพสุนัขไปยังวัดหรือสถานประกอบพิธี บริการโลงเย็นและการแช่ศพเพื่อรอการประกอบพิธี และก็มีการจัดประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามหลักศาสนา จะแยกเป็นในส่วนของส่วนฆราวาส และส่วนของสงฆ์ ซึ่งหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ชาวพุทธก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะบริการนี้สามารถจัดงานได้ตามที่ผู้จัดการต้องการ หากไม่ใช่ชาวพุทธขั้นตอนพิธีทางสงฆ์ก็สามารถตัดออกไปได้ จะเหลือแค่การวางดอกไม้และขั้นตอนการส่งร่างเพื่อทำการเผาสุนัข หลังจากนั้นก็จะเป็นการเก็บกระดูก และการลอยอังคาร หากเจ้าของสัตว์ไม่ต้องการจะลอยอังคาร ก็จะมีบริการบรรจุกระดูกสุนัขไว้ในกระถางต้นไม้ และทำการปลูกให้อย่างเรียบร้อย

หากในส่วนพิธีของสงฆ์สำหรับบริการเผาสุนัขและประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงนั้น ก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่การนิมนต์พระมาให้ศีลแก่เจ้าของงาน การสวดให้พรแก่สัตว์ที่จากไป การชักผ้าบังสุกุล การให้ผู้เลี้ยงหรือเจ้าภาพทำการถวายสังฆทานสงฆ์เพื่อเป็นการทำบุญให้กับสุนัขที่จากไป จากนั้นก็จะมีการนิมนต์พระให้วางดอกไม้จันทน์ ก่อนจะทำการเผาสุนัขและการเก็บกระดูกต่อไป ในส่วนของเตาเผาสุนัขที่ทางวัดทั้งสองแห่งใช้นั้นก็เป็นเตาเผาสัตว์เลี้ยงที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นเตาเผาสัตว์เลี้ยงแบบไร้มลพิษ มีการเผาเป็นสองขั้นตอน คือ การเผาในส่วนโลงและร่างของสัตว์ จากนั้นจะใช้ความร้อนสูงเผาเพื่อกำจัดกลิ่นและเชื้อโรคอีกหนึ่งชั้น ซึ่งทุกขั้นตอนการเผาจะไม่มีการปล่อยมลพิษใด ๆ ออกสู่อากาศเลย จึงเป็นวิธีที่ถูกต้องมีระบบ ดีต่อน้องสุนัข และช่วยทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสบายใจ ในขณะเดียวกันก็ไม่ก่อมลพิษใด ๆ ให้กับชุมชนด้วย

ทุกท่านคงได้คำตอบกันแล้ว สำหรับขั้นตอนและบริการต่าง ๆ ของการประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง หากท่านใดต้องการใช้บริการเผาสุนัขและประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบแบบนี้ ก็สามารถใช้บริการกับวัดทั้งสองแห่งที่แนะนำมาข้างต้นนี้ได้เลย ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพง สามารถประกอบพิธีได้ทั้งสุนัขและแมว บริการดี ๆ แบบนี้ช่วยให้สุนัขและสัตว์เลี้ยงได้บุญ คนเลี้ยงก็ได้ความสบายใจ สังคมและสภาพแวดล้อมก็สะอาดตาไม่มีซากสัตว์และไร้มลพิษทางอากาศมารบกวนด้วย