นอกจากมนุษย์ด้วยกันเองแล้ว ยังมีสัตว์หลายชนิดที่ปรับตัวจนใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกับเรามานาน จึงเกิดเป็นสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยง บางครอบครัวสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว ปลา และสัตว์ชนิดอื่น ๆ เปรียบเสมือนกับคนในครอบครัว พอถึงเวลาที่เขาจากไปเราจึงเห็นบางคนจัดงานเผาสุนัขคล้าย ๆ กับงานเผาศพคนเลย แล้วงานศพของสัตว์เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร ต่างชาติต่างศาสนาเขาก็มีงานศพสัตว์เลี้ยงเช่นกับเราหรือเปล่านะ

เมื่อสัตว์เลี้ยงที่รักจากไป ในอดีตก็มีประเพณีเผาสุนัขมาแต่โบราณ

ในอดีตมีหลักฐานค้นพบว่ามนุษย์ทำพิธีศพสัตว์เลี้ยงมากว่า 4,000 ปี แต่อาจจะไม่ใช่ในลักษณะของการทำด้วยความรักความอาลัย แต่เป็นความเชื่อทางศาสนา หลักฐานดังกล่าวนั้นก็คือมัมมี่แมวที่ถูกฝังไปพร้อมกับมัมมี่ของคนนั่นเอง นอกเหนือจากอารยธรรมอียิปต์ก็มีการค้นพบการฝังศพสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ คู่กับมนุษย์ด้วยเช่นกัน ต่อมาเมื่อเริ่มมีอิทธิพลทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็เริ่มมีการทำพิธีฝังศพเป็นสุสานตามคติความเชื่อของชาวคริสต์ หรือศาสนาอื่น ๆ ที่ไม่นิยมวิธีเผา

ส่วนประเทศไทยเราที่มีคติความเชื่อทางศาสนาพุทธ ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มมีการทำพิธีศพให้สัตว์และเผาสุนัขเหมือนพิธีศพคนตั้งแต่เมื่อใด หากเป็นเมื่อสัก 30-40 ปีก่อน การจัดงานศพให้สัตว์เลี้ยงก็ยังดูแปลกสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันการจัดงานศพให้สัตว์เลี้ยงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำได้เพื่อความสบายใจ และมีวัดที่รับเผาสุนัขให้บริการเผาสัตว์เลี้ยงอยู่หลายวัดอีกด้วย

บริการวัดที่รับเผาสุนัขในไทย ส่งสัตว์เลี้ยงแสนรักให้ไปสู่สุคติ

วัดกระทุ่มเสือปลาคือวัดที่รับเผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช 67 สะดวกสำหรับการเดินทางในกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นวัดที่รับเผาสุนัขแล้วยังถือเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม น่าไปเยี่ยมชมสักการะพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตั้งอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์มีวิวแม่น้ำสวย ๆ ให้พอได้มองไปแล้วคลายความโศกเศร้าบ้าง

วัดกระทุ่มเสือปลามีบริการเผาสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อีกทั้งยังมีบริการจัดเตรียมโลงไม้สำหรับเจ้าตัวน้อย (หรือตัวใหญ่) ของคุณโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าบริการจากพิธีตามปกติ สถานที่ทำพิธีคือศาลาไม้ทรงเรือนไทย และยังมีอุปกรณ์สำหรับทำพิธีครบถ้วนตามประเพณีแบบไทย ๆ ให้อีกด้วย หากสนใจใช้บริการเผาสุนัขสามารถติดต่อสอบถามทางวัดก่อนได้ที่เบอร์โทร และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

ถึงแม้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่คนเราต้องใช้เวลาในการยอมรับความจริงกว่าจะก้าวเดินใช้ชีวิตต่อไปได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งหลังจากงานเผาสุนัขที่เรารักก็ตาม ใครที่เลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามเป็นเวลานานย่อมรู้ดีว่าความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นอะไรที่ลึกซึ้งไม่น้อยกว่าความผูกพันระหว่างคนด้วยกันเลย ขอให้สัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับของทุกคนไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยกันถ้วนหน้า และเหล่าสัตว์เลี้ยงจะยังคงอยู่ในใจของเจ้าของตลอดไป