เราอาจเคยเห็นข่าวการจัดพิธีศพให้กับสัตว์เลี้ยงกันมาบ้าง เพราะการจัดงานเผาหมาก็ไม่ต่างอะไรกับการเผาศพของคนในครอบครัวสำหรับเจ้าของที่อยู่กับเขามานาน ทั้งนี้ การเผาศพไม่ว่าจะเป็นงานศพคนหรืองานเผาศพสัตว์เลี้ยงก็มีข้อที่พึงปฏิบัติที่สิ่งที่ไม่ควรทำคล้าย ๆ กัน แล้วแต่ความเชื่อทางศาสนาของแต่ละบ้าน หรือความเชื่อส่วนตัวของเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือบ้านนั้น ๆ ซึ่งข้อควรระวังบางอย่างก็มีเหตุผลเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าของนั่นเอง

5 ข้อควรระวังก่อนทำพิธีเผาหมาหรือสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ รู้ไว้ไม่เสียหาย

สถานที่รับเผาสุนัขราคาถูกก็มีอยู่หลายวัดด้วยกัน แต่ไม่ว่าที่ใดก็ต้องทำให้ถูกต้องตามลำดับธรรมเนียมปฏิบัติด้วย สำหรับวัดน้อยนอกนั้นก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เผาหมาของคุณได้ และมีบริการเตาเผาสำหรับสัตว์โดยเฉพาะด้วย เนื่องจากร่างกายของสัตว์เลี้ยงอาจต้องเตรียมการต่างจากคน จึงมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

1.ไม่ควรรบกวนการทำหัตถการของสัตวแพทย์ระหว่างเตรียมศพสัตว์เลี้ยง

ไม่ว่าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของคุณจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ก่อนที่จะเผาหมาหรือสัตว์เลี้ยงนั้นหลังจากสัตวแพทย์ยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตก็ปล่อยให้ร่างของน้อยอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ไปก่อน ไม่ควรไปรบกวนและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์จนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้คุณอุ้มน้องกลับบ้านได้

2.ไม่ละเลยที่จะปรึกษากันก่อนระหว่างสมาชิกในครอบครัว

บางครั้งเจ้าของน้องก็ไม่ได้มีคนเดียว ก่อนจัดพิธีจึงควรพูดคุยปรึกษากันก่อนเพื่อความสบายใจ เพราะบางคนอาจมีความเชื่อทางศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หรือบางคนอาจไม่สบายใจหากไม่ได้ทำพิธีตามลำดับอย่างถูกต้องเหมือนงานศพคน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันภายหลังจึงควรปรึกษากันเองรวมถึงปรึกษากับทางวัดที่จะทำพิธีให้น้องด้วย

3.ควรมัดศพสัตว์อย่างถูกวิธี

พิธีศพของคนยังมีการมัดตราสังก่อนเผาหมาบางคนจึงต้องการมัดตราสังให้สัตว์เลี้ยงบ้างตามความเชื่อเพื่อความสบายใจ แต่ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนมัดเพราะร่างกายเขาไม่เหมือนกับคน อาจปรึกษากับสัตวแพทย์เพื่อดูว่าหลังการมัดนั้นจะมีผลอะไรต่อร่างกายของสัตว์เลี้ยงระหว่างเผาหรือไม่

4.อย่าลืมทำพิธีเบิกโลง เพื่อให้โลงสัตว์เลี้ยงเป็นที่พักสุดท้ายที่ดี

การทำพิธีเบิกโลงเริ่มตั้งแต่การเลือกโลงศพ แม้จะเป็นบริการรับเผาสุนัขราคาถูกแต่การเลือกโลงที่เหมาะสม ทำความสะอาดให้ดี ตกแต่งอย่างสวยงาม และทำพิธีเบิกโลกเพื่อให้เป็นที่พักสุดท้ายของร่างสัตว์เลี้ยงจะช่วยให้สบายใจมากขึ้นว่าจะไม่มีสิ่งร้าย ๆ มารบกวนร่างกายสัตว์เลี้ยงของเรา

5.ควรเลือกเตาเผาแบบปลอดมลพิษ เพื่อไม่ให้เกิดควันและกลิ่นรบกวน

การเผาหมาทำให้เกิดกลิ่นและควันรบกวนอย่างแน่นอนหากทำไม่ถูกวิธี จึงควรเลือกวัดที่มีบริการเตาเผาแบบปลอดมลพิษ เพื่อไม่ให้กลิ่นจากการเผาไปรบกวนผู้ร่วมงานหรือชุมชนในละแวกใกล้เคียง และเพื่อสุขอนามัยที่ดีด้วยนั่นเอง

การเผาหมาหรือสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรึกษาสัตวแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศพสัตว์ เพื่อให้การจัดพิธีเผาศพสัตว์เลี้ยงเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขอนามัย หรือเหตุผลทางจิตวิญญาณความเชื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราตั้งใจทำอย่างดีที่สุดเพื่อสัตว์เลี้ยงที่เรารัก เราเองจะได้ไม่ต้องมีห่วงกังวลต่อไป