ไม่มีสิ่งใดที่จะหลีกลี้หนีความตายไปได้พ้น ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ นี่คือสัจธรรมของโลกใบนี้ที่มีการพรากจากเป็นพื้นฐาน นั่นจึงเป็นธรรมดาที่สัตว์เลี้ยงของเราอย่างสุนัขหรือแมว เมื่อถึงวันเวลา ก็ต้องพรากจากเราไป แม้จะรักเขาแค่ไหนสุดท้ายแล้ว ผู้เป็นเจ้าของก็คงเก็บไว้ได้แค่ความทรงจำดี ๆ แต่อย่างไรก็ดีหากเขาต้องตายจากเราไป สิ่งสุดท้ายที่เราพอจะทำให้เขาได้ เป็นการส่งร่างและวิญญาณของเขาไปสู่สถานที่หรือภพชาติที่ดีก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะทำ การฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงหรือกระบวนการเผาศพหมาให้ถูกต้องนั้นจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรจะเก็บไปพิจารณา

โดยมากแล้วผู้ที่เลี้ยงสัตว์อย่างสุนัข มักจะไม่ได้คิดถึงว่าเมื่อสุนัขแสนรักมาตายจากไปเราควรจะทำอย่างไรดีกับศพของเขา มีหลายบ้านที่เอาศพไปลอยน้ำทั้งร่าง ตามคลองระบายน้ำในชุมชนใกล้ ๆ บ้าน หรือบางบ้านก็อาจจะหาพื้นที่รกร้างเอาศพไปฝังหรือห่อศพเก็บอย่างดีแล้วเอาศพไปทิ้ง ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการจัดการศพสุนัขที่ไม่ถูกต้องเลย อาจนำมาซึ่งปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมทั้งกลิ่น ทั้งเรื่องเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจลุกลามส่งผลไปถึงเพื่อนบ้านและชุมชนได้บริการรับเผาศพหมาและประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบจึงนับเป็นหนึ่งบริการที่เข้ามาช่วยเป็นทางออกให้กับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

ที่วัดกระทุ่มเสือปลา แถวอ่อนนุช  67 และวัดน้อยนอกใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เป็น 2 วัดที่จัดให้มีบริการเผาศพหมาอย่างถูกต้องเป็นระบบ มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาให้กับศพสุนัขคล้าย ๆ กับ การทำพิธีศพของคน ทั้ง 2 วัดนี้มีการสร้างเตาเผาศพสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเตาเผาศพหมาของทั้งสองวัดนี้ สร้างขึ้นอย่างดีมีความพิถีพิถัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเตาเผาศพปลอดมลพิษตามประกาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 รวมไปถึงตรงกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย  จึงทำให้เตาเผานี้มีความแข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐานเหมาะสมและเป็นเตาที่ปลอดมลพิษอย่างแน่จริง เหมาะสมที่จะนำมาใช้เผาศพหมาและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เพื่อการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการศพสัตว์เลี้ยงอย่างไม่ถูกต้องนั่นเอง

ทีนี้ถ้าใครที่เลี้ยงสุนัขและแมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ไว้ และหากพวกเขามาตายจากไป อยากเชิญชวนให้ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย นึกถึงบริการเผาศพหมาและการประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงของวัดกระทุ่มเสือปลาและวัดน้อยนอกเอาไว้บ้าง ค่าใช้จ่ายในการบริการทั้งหมดนี้ไม่ได้สูงมากอย่างที่คิด แต่เป็นวิธีการบริหารจัดการร่างอันไร้วิญญาณของสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ดีกว่าการนำร่างของพวกเขาไปทิ้งที่อื่น วิธีการนี้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ก่อมลพิษใด ๆ  แถมยังช่วยให้ดวงวิญญาณของสัตว์ที่จากไปได้รับบุญกุศลอีกด้วย