ปัจจุบันชีวิตคนเมืองเริ่มเปลี่ยนวิถีไปมากมาย ความจำกัดของพื้นที่ทำให้วัฒนธรรมต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนไป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อรองรับและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมเมือง การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและช่วยเตือนเรื่องความปลอดภัยก็เปลี่ยนไปมาก บางบ้านจำเป็นต้องเลี้ยงในพื้นที่จำกัดเช่นคอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเม้นท์ทำให้ปัญหาการในการจัดการเรื่องศพเวลาที่สัตว์เลี้ยงตายลงกลายเป็นเรื่องใหญ่ การรับให้บริการเผาศพหมาหรือสัตว์เลี้ยงตามวัดต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น ซึ่งบริการเหล่านี้ถูกเพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดการศพของสุนัขและสัตว์เลี้ยง เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ตามที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปจากนี้

สมัยก่อน เราอาจมีวิธีจัดการกับศพของสุนัขและสัตว์เลี้ยงแบบตามมีตามเกิด ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ยกตัวอย่างเช่น การทิ้งศพหมาแมวที่เลี้ยงไว้ลงถังขยะ ตามป่ารก ๆ หรือในแม่น้ำ ซึ่งซากศพเหล่านั้น นานวันก็จะเกิดมลพิษทั้งทางกลิ่น ก่อให้เกิดโรคระบาดในคนหรือสัตว์เลี้ยงได้ และอาจเป็นช่องทางอื่น ๆ อีกมากมาย ในกรณีที่ของเหลวในร่างนั้นไปปะปนหรือทำปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ มีแมลงที่เป็นพาหะนำโรคพาเชื้อโรคเหล่านี้กระจายไปสู่สัตว์เลี้ยง หรือคนได้ในอนาคต การเผาศพหมาแมวจึงเป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุดในการลดปัญหาข้อนี้ลงไป หาใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่หลาย ๆ คนกล่าวไว้ไม่

ข้อต่อมาคือเรื่องของการกลบฝัง ซึ่งบางบ้านถ้ามีพื้นที่และการจัดการที่ดีก็คงทำได้เองไม่ยากนัก แต่ในบางบ้านที่มีพื้นที่จำกัดและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่เอื้ออำนวย เช่น ดินแข็งไปเพราะเป็นหน้าแล้ง จึงทำให้ขุดหลุมฝังได้ไม่ลึกพอ จึงทำการกลบฝังไว้ได้เพียงตื้น ๆ เท่านั้น เมื่อศพของสัตว์เลี้ยงทำปฏิกิริยาในอากาศ ก็ทำให้หลุมนั้นขยายหรือบวมออกมาจนส่งกลิ่นรบกวน เรียกแมลงที่เป็นพาหะของโรคหรือสัตว์ต่าง ๆ มาคุ้ยเขี่ยจนเกิดภาพไม่น่าดู ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ ก็ควรเลือกใช้บริการรับเผาศพหมาตามวัดต่าง ๆ ไปเลยจะดีกว่ามาก

ซึ่งการให้บริการเผาศพหมาตามวัดต่าง ๆ นั้น มีอัตราค่าบริการไม่แพงอย่างที่คิด ถ้าเทียบกับราคาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เราเคยจ่ายมาในช่วงที่เลี้ยงดูพวกเขา ส่วนใหญ่จะอยู่ที่พันต้น ๆ ไม่เกินสองพัน หากนอกเหนือไปจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าของสุนัขว่าต้องการให้ทางวัดทำอะไรเพิ่มให้อีกบ้าง บางรายอาจต้องการให้ช่วยสวดพระอภิธรรมศพให้เหมือนพิธีของคนจริง ๆ บางรายอาจต้องการให้ทางวัดจัดหาเรือเพื่อนำเถ้ากระดูกไปลอยอังคารที่กลางแม่น้ำ ซึ่งตรงจุดนี้ทางวัดอาจต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเหมาะสม แล้วแต่จะทำการตกลงกัน