สำหรับคนที่รักและผูกพันกับสุนัขมาก ๆ แล้ว แม้เพียงเจ็บป่วยแค่เล็กน้อยก็กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชีวิตของเขาได้ มิพักต้องพูดถึงวันที่สุนัขแสนรักถึงวาระที่ต้องจากไป จึงเป็นมากกว่าการเสียสัตว์เลี้ยงธรรมดา  ๆ ตัวหนึ่ง หากแต่เป็นการสูญเสียที่สำคัญ เทียบเท่าได้กับสูญเสียเพื่อนหรือบุคคลที่รักไปเลยทีเดียว การจัดการกับสุนัขที่เสียชีวิตลง อย่างแรกเลยคือควรจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่เขต หรือสถานีอนามัยใกล้เคียงได้ทราบก่อน หากไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตของสุนัขนั้นชัดเจน  เพราอาจเกิดจากโรคติดต่อก็เป็นได้ หรือหากเกิดจากอุบัติเหตุ หรือโรคที่เป็นอยู่ก่อนหน้าแล้ว ขั้นตอนนี้อาจไม่จำเป็นมากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อสุนัขเสียชีวิตลง สำหรับคนรักสุนัขแล้วก็ต้องการสถานที่สำหรับ ฌาปนกิจ หรือเผาสุนัข ราคาถูก เพื่อจะได้จัดการวาระสุดท้ายของสัตว์เลี้ยงแสนรักให้ถูกต้องตามพิธีกรรม ต่อไป

สำหรับการจัดการเผาสุนัขราคาถูกในกรุงเทพฯ นั้นก็มีหลายวัดที่ให้บริการด้านนี้อยู่ ซึ่งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่เช่น วัดคลองเตยใน ย่านคลองเตยหรือแถวอโศก วัดไก่เตี้ยย่านตลิ่งชันหรือบริเวณฝั่งธน วัดกระทุ่มเสือปลา ในย่านอ่อนนุช หรือจะเป็นย่านปริมณฑลแถบจังหวัดนนทบุรี อย่างวัดน้อยนอกบริเวณสะพานพระนั่งเกล้าหรือวัดตะเคียนแถวย่านบางกรวยก็มีให้บริการ เผาสุนัข ราคาถูกเช่นกัน

การจัดการฌาปนกิจสุนัข หรือ เผาสุนัข ราคาถูก ของวัดที่ให้บริการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือแยกเตาเผาสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือสุนัขไว้อย่างชัดเจน ไม่ใช้เตาเผารวมกับคนเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้บางวัดอาจจะมีการติดตั้งระบบพิเศษไว้ภายในเตาเพื่อป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเผาอีกด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววัดที่ให้บริการเผาสุนัขราคาถูกเหล่านี้ พระในวัดก็มักจะรับนิมนต์สำหรับประกอบพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตเหล่านี้ด้วย หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความประสงค์

ในการประกอบพิธีกรรมหรือการเผาสุนัข ราคาถูกมักมีข้าวของเครื่องใช้เฉพาะ ที่มักจะเป็นคนละอย่างกับที่ใช้ในประกอบพิธีกรรมของคน จึงมีการจัดทำขึ้นมาเฉพาะอย่างให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยง เช่น โลงบรรจุศพ โลงเย็นโถใส่เถ้ากระดูกหรือผ้าห่อเพื่อลอยอังคาร ซึ่งวัดที่ให้บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ มันจะแนะนำช่องทางหรือร้านค้าที่เจ้าของสามารถจัดซื้อจัดหาข้าวของอุปกรณ์เหล่านี้ได้

การจัดไปของสัตว์เลี้ยงแสนรักสุนัขที่คุณถูกพันด้วยอาจเป็นไปตามวาระธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกพ้น และเป็นธรรมดาของคนที่รักและปรารถนาดีต่อกัน ยิ่งโดยเฉพาะเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสุดที่รักก็ยอมอย่างที่จะจัดการวาระสุดท้าย ให้สมบูรณ์ที่สุดสมกับความรักและความผูกพันที่ได้มีให้กัน แต่ทั้งนี้เจ้าของบางคนก็มีงบประมาณจำกัดซึ่งการดำเนินงานในแต่ละวัดที่ได้กล่าวไปนั้น ก็มีราคาค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ใครที่สนใจจะใช้บริการเผาสุนัข ราคาถูกก็ลองหาข้อมูลและติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละวัดได้ ทั้งนี้เรื่องสำคัญอาจจะไม่ใช่เรื่องงบประมาณแต่อาจจะเป็นเรื่องของความสบายใจที่ได้ดูแลกันจนสุดปลายทางของชีวิตมากกว่า