การเผาสุนัขเป็นวิธีที่นิยมใช้เมื่อสุนัขเสียชีวิตลง แต่การเผานั้นก็ใช่ว่าจะติดไฟแล้วนำไปเผาได้เลย เพราะการกระทำเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้และเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเพราะสุนัขบางตัวเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ ซึ่งก็มีทั้งโรคที่ติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อ การเผาในพื้นที่โล่ง ๆ โดยไม่นำใส่เตานั้นจึงเป็นวิธีการที่ไม่ปลอดภัยและไม่ควรทำ วันนี้จึงมีวิธีการเผาสุนัขที่ถูกวิธี เกิดประโยชน์และไม่ส่งกระทบต่อผู้อื่นมาฝากกัน

การเผาสุนัขที่เราพูดถึงนี้คือการเผาในเตาปลอดพิษหรือเตาไฟฟ้า เพราะเป็นเตาชนิดพิเศษที่เผาแล้วไม่ส่งกลิ่นหรือควัน ทำให้ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยในระแวก เตาเผาสุนัขปลอดสารพิษถูกนำไปใช้ในวัดที่รับเผาศพสุนัขหลายแห่ง เพราะสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลาย ๆ วัดจึงเลือกใช้เตาประเภทนี้ โดยก่อนที่จะเผาสุนัขนั้นจะต้องนำสุนัขใส่โลงก่อน โดยทางบริการจัดงานฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงจะมีโลงให้เลือกว่าต้องการโลงไม้หรือโลงเย็น และก่อนการเผาก็จะมีการทำพิธีสวดศพที่เหมือนกับการจัดงานของคน คือการนิมนตร์พระมาสวดศพ ชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และกรวดน้ำ จากนั้นจึงนำศพไปเผาและตามด้วยบริการเก็บกระดูกใส่โถและนำไปลอยอังคาร

สำหรับท่านที่ต้องการเก็บกระดูกของสุนัขที่เหลือจากการเผาสุนัขสามารถทำได้หลายวิธี จะเก็บใส่โถไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ นำไปฝังในหลุมปลูกไม้ หรือนำใส่ไว้ในกระถางต้นไม้ก็ได้เช่นกัน เพราะเมื่อต้นไม้โตมาจะได้เป็นของแทนใจระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง หรือหากใครไม่สะดวกนำกลับก็สามารถฝากเอาไว้ที่วัดหรือฝากไปลอยอังคารทั้งหมดก็ได้เช่นกัน โดยในการลอยอังคารนั้นบริการจัดงานฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงจะออกไปลอยเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่แจ้ง ก่อนเดินทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง หากสะดวกสามารถเดินทางออกไปลอยอังคารด้วยได้ แต่หากไม่สะดวกก็สามารถฝากทางผู้บริการช่วยลอยให้ก็ได้เช่นกัน

สำหรับใครที่อยากเผาสุนัขแบบถูกวิธีและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นสามารถทำตามวิธีที่เราแนะนำไปได้ เพราะนอกจากจะเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วยังมีบริการเก็บกระดูกหรือลอยอังคารให้ด้วย ช่วยให้คุณได้ทำบุญให้น้องหมาอย่างสบายใจและเชื่อว่าจะช่วยส่งน้องหมาไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีได้ เพราะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉลาดและแสนรู้โบราณจึงเชื่อกันว่าหากชาตินี้ได้เกิดเป็นสุนัขชาติหน้าก็จะได้เกิดเป็นคนนั่นเอง