ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้องหมา น้องแมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ อีกมากมาย โดยปกติคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์จะมีนิสัยจิตใจโอบอ้อมอารี มีความเมตตารักสัตว์ เมื่อรับน้องหมา หรือน้องแมว มาเลี้ยงดูแล้วก็จะรักมากเป็นพิเศษ ดูแลเอาใจใส่น้องหมา หรือน้องแมว เปรียบเสมือนเป็นคนหนึ่งในครอบครัว อีกทั้งยังให้ความรักความเอ็นดูจนเกิดเป็นความผูกพัน เมื่อสัตว์เลี้ยงที่รักได้จากไปย่อมสร้างความเสียใจให้กับเจ้าของ เป็นเรื่องที่ทำใจยากหากจะฝั่งศพสัตว์เลี้ยงไว้หลังบ้านโดยไม่ทำพิธีกรรมอะไรเลย ดังนั้นเราจึงมีพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงหรือการเผาศพหมา เกิดขึ้น

ทราบหรือไม่ว่าการเผาศพหมา หรือสัตว์เลี้ยงดีอย่างไร     

การเผาศพหมาเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาหากสัตว์เลี้ยง น้องหมา หรือน้องแมว ของใครตาย ด้วยความมักง่ายหรือความจำเป็นไม่มีทางเลือก เนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านไม่มีที่ให้ฝั่งร่างของน้องหมา หรือน้องแมว บางคนจำเป็นต้องนำไปทิ้งถังขยะซึ่งกว่าที่รถขยะจะมาเก็บไปก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่า สร้างมลพิษทางอากาศให้กับผู้คนแถวนั้น การเผาศพหมา จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเจ้าของได้แสดงความรักต่อสัตว์ที่เลี้ยงเป็นวาระสุดท้าย และไม่ต้องรู้สึกผิดที่ทอดทิ้งเขาไว้ในถังขยะ

พิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงหรือการเผาศพหมา เป็นพิธีกรรมคล้ายกับพิธีฌาปนกิจของคนตายต่างกันเฉพาะบทสวด ด้วยความเชื่อส่วนบุคคลที่ว่าสัตว์เลี้ยงไม่สามารถสร้างบุญกุศลได้ด้วยตนเอง จึงต้องให้มนุษย์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เพื่อให้พวกเขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเจ้าของ

 สถานที่ไหนรับเผาศพหมาบ้าง

ปัจจุบันเริ่มมีสถานที่รับเผาศพหมา มากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับในโซนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีวัดที่รับ เผาศพหมาอยู่หลายวัด อาทิ วัดไก่เตี้ย วัดตะเคียน วัดบางบัว ซึ่งแต่ละวัดมีชื่อเสียง และกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้ว ใครที่ต้องการส่งน้องหมา น้องแมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ขึ้นสวรรค์ไปสู่ภพภูมิที่ดี การเลือกทำพิธีฌาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์เลี้ยง เป็นการขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเจ้าของเอง

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่จัดพิธีฌาปนกิจศพให้กับน้องหมา น้องแมว หรือแม้แต่สัตว์ชนิดอื่น ๆ สามารถติดต่อทางวัด หรือบุคคลคนที่เกี่ยวข้องได้ ส่วนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบงาน และความต้องการของลูกค้า