หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าการเผาสุนัขนั้นมีมาหลายปีแล้ว โดยได้มีวัดที่สร้างเตาเผาศพสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยลดปัญหาการกำจัดซากที่ไม่ถูกวิธีที่อาจส่งกลิ่นเหม็นหรือส่งผลกระทบต่อผู้อื่น จึงเป็นช่องทางที่เจ้าของหลายคนเลือกใช้เพราะมีบริการจัดงานฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานศพสุนัขตั้งแต่ต้นจบจนขั้นตอน การเผาสุนัขจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับจ้าของที่เพิ่งสูญเสียน้องหมาไป

การเผาสุนัขมีวิธีที่คล้ายกับคนในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการทำพิธี การวางกระดาษหรือดอกไม้ในโลง การนำศพสุนัขใส่โรง การสวดศพ การชักผ้าบังสุกุล การถวายสังฆทาน การกรวดน้ำ การเผาสุนัข การเก็บกระดูก และการนำไปลอยอังคาร โดยมีความเชื่อกันว่าการจัดงานศพให้สุนัขนั้นจะช่วยให้สุนัขได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี เพราะโบราณเชื่อว่าสุนัขจะเกิดเป็นสัตว์เป็นชาติสุดท้ายแล้วและชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคน การทำบุญด้วยการจัดงานศพให้สุนัขจึงเป็นเหมือนสะพานบุญที่เจ้าของช่วยให้สุนัขได้ไปเกิดในที่ดี ๆ เพราะการได้เกิดเป็นคนนั้นถือเป็นชั้นสูงสุดของสิ่งมีชีวิต

ความเชื่อเกี่ยวกับการลอยอังคาร การลอยอังคารคือการนำกระดูกและเถ้าถ่านของสุนัขไปลอยน้ำ โดยได้รับความเชื่อมาจากอินเดีย เนื่องจากคนอินเดียถือว่าแม่น้ำเป็นของสูงและสามารถชำระล้างบาปได้ การนำกระดูกและเถ้าถ่านจากการเผาสุนัขไปลอยอังคารจึงเชื่อว่าจะช่วยชำระล้างบาปได้ ช่วยให้เป็นอิสระ ไม่ถูกรบกวน และได้อยู่ในที่ที่เย็น ๆ รวมถึงความเชื่อที่จะนำพาให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีด้วย เจ้าของหลายคนจึงร่วมเดินทางไปกับบริการจัดงานฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงเพื่อลอยอังคารเถ้ากระดูกของน้องหมาด้วยตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ในการจัดงานฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงเป็นผู้พาไปและทำพิธีการให้

ความเชื่อเกี่ยวกับการเผาสุนัขนั้นมีมาหลายปีแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน หากทำแล้วรู้สึกสบายใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและไม่ได้เสียหายอะไร เพราะน้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่หลายคนผูกพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปี จึงรู้สึกรักษาและหวงเป็นธรรมดา เจ้าของหลายคนจึงตอบแทนความรักของน้องหมาด้วยวิธีนี้ เพราะนอกจากเป็นการบอกลาน้องหมาที่ดีแล้วยังมีโอกาสได้ทำบุญให้น้องหมาที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีโอกาสได้ทำบุญให้กับน้องหมาตัวอื่น ๆ ที่มีชีวิตอยู่อีกด้วย