ด้วยกระแสโซเชียลที่มาแรงเกี่ยวกับการจัดงานศพให้สุนัข จึงทำให้ผู้ที่รักสัตว์ส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะออกมาจัดงานศพให้สุนัข เพราะกลัวว่าจะเป็นกระแสทางโซเชียลและจะโดนต่อว่าได้ ทั้งที่ใจรักและอยากจัดงานเผาศพสุนัขแบบสุขล้น วันนี้เราจึงมีเหตุผลดี ๆ ของการเผาศพสุนัขที่สามารถทำได้แบบไม่อายใครมาฝากกัน

การจัดงานเผาศพสุนัขหรือการฌาปนกิจสัตว์ เป็นพิธีที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ผิดวินัยสงฆ์ การสวดศพทำโดยการใช้พระสงฆ์เป็นผู้นำสวด จากนั้นก็จะทำพิธีการทางศาสนาต่อจนจบพิธี ได้แก่ ชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน เผาศพสุนัข เก็บกระดูกสัตว์ และการลอยอังคาร ความเชื่อในการจัดงานศพสุนัขนี้หลาย ๆ คนสงสัยว่าหากทำแล้วสุนัขจะได้รับบุญจริงหรือ ซึ่งความเป็นจริงแล้วก็คือ เมื่อสุนัขเสียชีวิต วิญญาณก็จะละร่างของสัตว์เดรัจฉานและสามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้ทำมาว่ามากหรือน้อยเพียงใด หากทำกรรมดีมามากก็อาจจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี หรือตามความเชื่อที่เราเชื่อกันว่า หากชาตินี้เกิดมาเป็นสุนัข ชาติหน้าก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเอง

ดังนั้น การจัดงานเผาศพสุนัขจึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือน่าอายอะไร ขึ้นอยู่กับเจตนาและความเชื่อของแต่ละบุคคลมากกว่า แต่สำหรับคนที่รักสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงมานานร่วมครึ่งชีวิต เมื่อสัตว์เลี้ยงได้ตายจากไปจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรที่เราอยากจะจัดงานเผาศพสุนัขให้แก่สุนัข เพราะสุนัขก็เหมือนเพื่อนที่ดีอีกคนหนึ่ง หรือในบางบ้านอาจจะเปรียบเสมือนลูกเลยก็ว่าได้ ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันทั้งในเวลากินและเวลานอน โดยสุนัขจะช่วยให้เรามีความสุข ไม่เหงา และคลายเครียดได้ การจัดงานเผาศพสุนัขนี้จึงถือเป็นการแสดงความรักความเมตตาให้แก่กันในครั้งสุดท้ายที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

ปัจจุบันนี้ได้มีหลาย ๆ บริษัทที่ออกมาให้บริการรับเผาศพสุนัข โดยจะรับประกอบพิธีการทางศาสนาให้จนจบพิธี หรือหากท่านใดที่ไม่ต้องการนำกระดูกไปลอยอังคารก็สามารถบรรจุกระดูกสุนัขในกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้ได้ เชื่อว่าแนวคิดดี ๆ แบบนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะท่านที่รักสุนัขและต้องการส่งเขาให้ได้ไปเกิดในที่ที่ดี ซึ่งก็สามารถใช้บริการจากบริษัทรับจัดงานศพสุนัขนี้ได้โดยไม่ต้องอายใคร เพราะในหลาย ๆ วัดก็มีการรับจัดทำพิธีอย่างเปิดเผย