การมีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวต่างเป็นความผูกพันของคนรักสัตว์ที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ เพราะสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เปรียบเสมือนเพื่อนแท้และช่วยทำให้มีชีวิตชีวาได้เป็นอย่างมาก เมื่อสัตว์เลี้ยงของผู้เป็นเจ้าของจากโลกนี้ไป ผู้เป็นเจ้าของย่อมต้องการจัดพิธีจากลาครั้งสุดท้ายให้เหมือนกับพิธีของคนเรา หากใครอยู่ในบริเวณตลิ่งชันอาจทำบุญที่วัดไก่เตี้ยหรือ วัดน้อยนอก ใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ในละแวกนั้น แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของอาจต้องติดต่อทางวัดเพื่อดำเนินพิธีการต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวัดไก่เตี้ยหรือวัดใดก็ตาม ผู้เป็นเจ้าของอาจไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นทำพิธีแห่งการจากลาให้กับสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร

เป็นผู้ให้บริการพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เคยเข้าพิธีฌาปนกิจในวัดต่าง ๆ ทั้งวัดไก่เตี้ยหรือวัดน้อยนอก ต่างทราบดีว่าต้องมีสิ่งของที่ต้องใช้ในงาน เช่น ดอกไม้จันทน์ โลงศพ โถสำหรับใส่กระดูกหรืออัฐิเพื่อใช้ในการจัดฌาปนกิจศพ ผู้ให้บริการด้านการจัดพิธีศพให้สัตว์เลี้ยงจึงได้จัดสิ่งของเหล่านี้สำหรับผู้ต้องการจัดพิธีอย่างครบถ้วน ส่วนพิธีได้จัดไว้สำหรับบริการก็มีอย่างครบขั้นตอนให้ไม่ต่างกับการจัดพิธีของคนเราในวัดโดยทั่วไปหรือวัดไก่เตี้ยด้วยเช่นกัน ซึ่งได้จัดพิธีต่าง ๆ สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณดังนี้

1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดพิธีศพเพื่อสัตว์เลี้ยงรวมถึงพิธีกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.บริการรับส่งศพสัตว์เลี้ยงไปยังสภาฌาปนกิจอย่างสะดวกรวดเร็ว

3.จัดเตรียมพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายและรอการฌาปนกิจ ทั้งนี้จะมีการบรรจุศพสัตว์เลี้ยงใส่ถุงพร้อมปิดผนึกเพื่อกันเชื้อโรคต่าง ๆ

4.บริการทั้งโลงไม้และโลงเย็นแช่ศพสัตว์เลี้ยงตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของ

5.จัดพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงตามหลักศาสนา โดยจะนิมนต์พระสวดศพ ชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และเผาศพในเตาเผาปลอดสารพิษ

6.บริการเก็บกระดูกสัตว์เลี้ยงเพื่อรอส่งมอบให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

7.บริการลอยอังคารกระดูกสัตว์เลี้ยง และบรรจุกระดูกสัตว์เลี้ยงในกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้ให้เพื่อให้การดูแลรักษาสะดวกและยังเป็นสิ่งที่ระลึกถึงความทรงจำที่ดีได้อีกด้วย

ผู้ที่ต้องต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับย่านตลิ่งชันอาจจะไปที่วัดไก่เตี้ยหรือวัดอื่น ๆ ได้ หากเป็นการพิธีการฌาปนกิจศพและอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณแล้ว เราขออาสาเป็นผู้ดูแลและให้บริการนี้โดยตรง เพื่อให้การอำลาเพื่อนสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นไปด้วยดีและสะดวกสบายครบครันทุกขั้นตอน