ตามธรรมดาของผู้ที่ต้องการจัดพิธีทางศาสนาคงต้องเริ่มที่ต้นที่วัด เช่น ย่านตลิ่งชันที่มีวัดไก่เตี้ยสำหรับผู้ที่อยู่ในย่านนี้ แต่สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนและต้องการจัดพิธีฌาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นเสมือนเพื่อนรักคงไม่สามารถเดินทางไปยังวัดไก่เตี้ย วัดน้อยนอกหรือแม้แต่วัดที่เคยไปตามปกติด้วยความรู้สึกมั่นใจ หรืออาจจะไม่รู้ว่าจะควรเริ่มต้นขั้นตอนในการทำพิธีฌาปนกิจอย่างไร ดังนั้น จึงได้มี บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้รักสัตว์เลี้ยงทุกท่าน

หากเริ่มต้นจัดพิธีฌาปนกิจให้สัตว์เลี้ยงคงไม่มีใครรู้ว่าจะทำพิธีทางศาสนาเหมือนกับมนุษย์เราหรือไม่ เพราะถ้าเป็นกรณีการจัดพิธีทั่วไปของคนเราคงต้องติดต่อกับวัดไม่ว่าจะเป็นวัดน้อยนอก วัดไก่เตี้ย หรืออาจจะเป็นวัดอื่น ๆ ในย่านนั้นเพื่อจัดพิธีได้ทันที แต่ถ้าเป็นพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงคงต้องมอบความไว้วางใจ ให้จัดพิธีการต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของเพื่อส่งความอาลัยรักให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นเสมือนเพื่อนแท้

ขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดพิธีฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยง มีบริการนั้นครบถ้วนและไม่ต่างจากการจัดพิธีโดยทั่วไป มีทั้งบริการจัดเตรียมและจัดพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงตามหลักศาสนาพุทธ ซึ่งจะถวายสังฆทาน นิมนต์พระสวดศพ ชักผ้าบังสุกุล และรวมทั้งเผาศพในเตาเผาปลอดสารพิษ ทำให้สบายใจได้ว่าจะไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมรอบข้าง บริการรับส่งศพสัตว์เลี้ยงไปยังสภาฌาปนกิจ โดยจะบรรจุศพสัตว์เลี้ยงใส่ถุงพร้อมปิดผนึกเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ และเมื่อดำเนินพิธีการฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็มีบริการเก็บกระดูกสัตว์เลี้ยงและลอยอังคาร นอกจากนี้ก็มีการเก็บกระดูกสัตว์เลี้ยงบางส่วนนำไปบรรจุในกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้ให้อีกด้วย

จากบริการ ที่มีครบทุกขั้นตอนนั้น แน่นอนว่าต้องมีสิ่งของหรืออุปกรณ์ประกอบการจัดพิธีฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยง หากการจัดพิธีศพของมนุษย์เราสามารถหาได้จากวัดวัดน้อยนอก หรือถ้าอยู่ในย่านตลิ่งชันก็คงเลือกวัดไก่เตี้ย ที่สามารถจัดพิธีทางศาสนาพร้อมกับจัดหาสิ่งของเพื่อประกอบพิธีเหล่านั้น และทราบดีว่าต้องจัดเตรียมทั้งดอกไม้จันทน์ โลงศพ และโถมุกหรือกระถางต้นไม้ไว้สำหรับใส่กระดูกสัตว์เลี้ยงหลังจากพิธีฌาปนกิจเสร็จสิ้นแล้วให้เหมือนกับการการจัดพิธีอื่น ๆ โดยทั่วไป

หากต้องการไปวัดไม่ว่าจะเป็นวัดไก่เตี้ยในย่านตลิ่งชันหรือวัดน้อยนอก ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เพื่อต้องการทำบุญทางศาสนาสำหรับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว ก็ขอให้ใช้บริการ เพื่อจัดพิธีให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่จากโลกนี้ไปแล้วด้วยเช่นกัน เพราะเรา จะเป็นผู้ที่คอยดูแลและจัดการพิธีการต่าง ๆ ให้กับผู้เป็นเจ้าของได้ครบทุกขั้นตอน