อาลัยรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการแสดงออกถึงความรักและความทะนุถนอมที่มีต่อน้องหมาของคุณ ด้วยการทำพิธีฌาปนกิจศพที่ถูกต้องตามหลักศาสนา และด้วยวัดที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถูกต้องครบทุกขั้นตอน เพราะการเลี้ยงดูน้องหมาตั้งแต่ยังเด็กจนเขาเติบโตอยู่เป็นเพื่อนแสนรักของคุณนั่น ย่อมทำให้ความรู้สึกของคุณสัมผัสได้ว่าเขาเป็นมากกว่าแค่สัตว์เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านที่มีชิวิต แต่น้องหมาเป็นเหมือนเพื่อน พี่ และคนในครอบครัว ที่พร้อมจะรับความสุขและความทุกข์ไปพร้อม ๆ กับเจ้าของที่เลี้ยงเขามา ดังนั้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายที่น้องหมาได้สิ้นลมหายใจไปแล้ว การเผาศพให้กับเขาอย่างถูกต้องและถูกวิธีก็นับว่าเป็นสิ่งดีๆ ที่คุณสามารถหยิบยื่นให้กับเขาได้ ซึ่งวัดไก่เตี้ยเผาสุนัขก็เป็นสถานที่ในการเผาสุนัขที่เหมาะสมและดีที่สุดอีกสถานที่หนึ่ง ที่พร้อมจะอุทิศส่วนกุศลให้น้องหมาได้รับก่อนที่จะไปสู่ภพใหม่ที่ดีขึ้นนั่นเอง

เพราะเหตุใดวัดไก่เตี้ยเผาสุนัขจึงเป็นวัดที่เหมาะสมในการเผาสุนัขแสนรักของคุณ

-มีสถานที่และบรรยากาศที่เหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งยังมีพระประจำวัดอยู่เป็นจำนวนมาก ที่พร้อมจะทำพิธีสงฆ์ในการฌาปนกิจศพน้องหมาแสนรักของคุณด้วย ดังนั้นคุณจึงวางใจได้ว่าหากเผาศพที่วัดไก่เตี้ยเผาสุนัขที่นี่นั้น คุณจะได้ทั้งความสบายใจที่ไม่ต้องกังวลกับปัจจัยต่าง ๆ ในการทำพิธี ประกอบยังเป็นการทำบุญให้กับน้องหมาในวันที่เขาล่วงลับไปแล้วอีกด้วย

-มีอุปกรณ์ครบครันพร้อมสำหรับการเผาศพสุนัขแสนรักของคุณ เพราะการเผาศพสุนัขย่อมต้องใช้วัสดุที่ต่างไปจากการฌาปนกิจศพมนุษย์ ดังนั้นวัดที่พร้อมสำหรับการทำพิธีทั้งทางสงฆ์ และการดำเนินการเผาศพสุนัขย่อมต้องมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่แยกเป็นส่วนสัด ทั้งจะต้องมีความปลอดภัยและปลอดเชื้อที่ดีด้วย จึงจะทำให้ผู้ที่นำศพสุนัขมาเผาที่นี่ได้รับการบริการในการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเขาได้ครบวงจรนั่นเอง

-เมื่อมีการเผาศพสุนัขเสร็จแล้ว วัดไก่เตี้ยเผาสุนัขก็ยังมีการมอบกระดูกของน้องหมาที่เหลือจากการเผาศพมอบคืนให้กับเจ้าของสุนัข ซึ่งคุณสามารถนำกระดูกที่เหลือนี้ไปลอยอังคารบางส่วนและนำไปโรยไว้ยังต้นไม้ประจำบ้านบางส่วน หรือนำไปบรรจุยังโกฏิก็ได้ตามที่คุณต้องการ เหมือน ๆ กับการทำพิธีให้กับคนนั่นเอง ดังนั้น

วัดไก่เตี้ยเผาสุนัขจึงเปรียบเสมือนสถานที่ในการเผาสุนัขแสนรักของคุณอย่างครบครัน ที่คุณจะได้ทั้งการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อให้น้องหมาได้รับรู้ และยังทำให้ถูกต้องตามประเพณีโบราณของไทยดั้งเดิมอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการฌาปนกิจศพที่ทำเพื่อน้องหมาและความสบายใจของเจ้าของสุนัขไปพร้อม ๆ กัน