โดยปกติเมื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักตายจากไป ผู้เป็นเจ้าของอาจเลือกวิธีการฝังหรือเผา แต่อาจมีเจ้าของหลายรายไม่สะดวกและนำไปยังวัดเพื่อทำพิธี ไม่ว่าจะเป็นการนำไปวัดในกรุงเทพฯ หรือวัดอื่น ๆ เพื่อกำจัดศพสัตว์เลี้ยง เช่น นำไปวัดไก่เตี้ย เผาสุนัขโดยอาจจะไม่มีพิธีการใด ๆ ต่อจากนี้ ซึ่งการติดต่อกับวัดเพื่อดำเนินการทำพิธีฌาปนกิจกับสัตว์เลี้ยงอาจแตกต่างจากการจัดพิธีโดยทั่วไปอยู่บ้าง ทำให้ผู้เป็นเจ้าของไม่รู้จะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร ซึ่งบริการฌาปนกิจแบบครบวงจรจะทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและราบรื่นได้มากกว่าที่คิดไว้

การเลือกวัดหรือสถานที่ต่าง ๆ สำหรับทำพิธีฌาปนกิจ เช่น การเลือกไปวัดไก่เตี้ย เผาสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักหรืออาจไปวัดอื่น ๆ ข้างเคียงอาจจะเป็นเรื่องที่เจ้าของไม่เคยทำและคิดว่าไม่สะดวกในการติดต่อกับวัดเหล่านั้น หากได้ใช้บริการฌาปนกิจแบบครบวงจรจะรู้ว่าขั้นตอนเหล่านั้นจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่นาน และยังสามารถปรึกษากับผู้ให้บริการได้อีกด้วยว่าต้องการขั้นตอนใดบ้าง ซึ่งบริการฌาปนกิจนี้จะเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ การจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ทั้งโลงเย็นสำหรับแช่ศพสัตว์เลี้ยง การเตรียมของสำหรับใช้ในพิธีฌาปนกิจ เช่น สังฆทาน ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น ซึ่งถ้าเลือกไปวัดในกรุงเทพฯ อย่างเช่น วัดไก่เตี้ย เผาสุนัขหรือเป็นวัดอื่น ๆ ก็อาจจะทำให้เจ้าของไม่ทราบถึงวิธีการเตรียมสิ่งของและปัจจัยทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ยังให้บริการฌาปนกิจตามหลักศาสนาแบบครบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งศพสัตว์เลี้ยงไปยังสภาฌาปนกิจ การบรรจุศพสัตว์เลี้ยงและปิดผนึกเพื่อป้องกันเชื้อโรค การจัดพิธีฌาปนกิจตามศาสนา โดยจะนิมนต์พระสวดศพ ชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และเผาศพ ทำให้เจ้าของรู้สึกได้ว่าการฌาปนกิจจะครบทุกขั้นตอนตามหลักศาสนา แม้จะไม่ได้ไปที่วัดไก่เตี้ย เผาสุนัขหรือไปวัดอื่นเพื่อประกอบพิธีกรรมตามที่ตั้งใจไว้ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีบริการเก็บและบรรจุกระดูกสัตว์เลี้ยงไว้ในกระถางต้นไม้หรือในโถมุขเพื่อเก็บความทรงจำระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงให้คงอยู่ไปตลอด หากเจ้าของท่านใดมีความประสงค์จะลอยอังคารกระดูกสัตว์เลี้ยงก็สามารถทำได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญที่จะเก็บความทรงจำระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงแสนรักด้วยวิธีที่เรียบง่ายและสะดวกสบายต่อเจ้าของมากที่สุดคงเป็นการใช้บริการฌาปนกิจแบบครบวงจร ถึงแม้จะไม่ได้ไปวัดที่สามารถดูแลเรื่องการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง เช่น การไปวัดไก่เตี้ย เผาสุนัขแสนรัก หรือไปวัดอื่น ๆ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่เชื่อได้ว่าการเลือกใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยเติมเต็มความทรงจำระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพิธีการหรือจัดเตรียมสิ่งของสำคัญใด ๆ