หากท่านเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดตัวและน้ำหนักเกินกว่า 50 กิโลกรัม และกำลังมองหาวัดเผาสุนัขไม่ได้ในกรุงเทพ วันนี้ทางเราจะขอแนะนำวัดบางศรีเมือง วัดในตัวเมืองนนท์แห่งเดียวที่มีจุดเด่นด้วยการรับเผาสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักตัวเกิน 50 กิโลกรัม

วัดบางศรีเมืองวัดเผาสุนัขในเมืองนนท์ หนึ่งเดียวใกล้กรุงเทพ ที่เผาสัตว์ขนาดใหญ่ได้

จริงอยู่ที่ในปัจจุบันหลายวัดเผาสุนัขได้มีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนการมีลูกเพิ่มมากขึ้นด้วยการสร้างเตาเผาสัตว์ไว้ให้บริการ รวมถึงได้จัดให้มีพิธีทางสงฆ์ที่มีลำดับขั้นตอนไม่ต่างกับในยามที่คนในครอบครัวคนหนึ่งได้จากไป แต่โดยส่วนมากแล้วจะพบว่ายังมีข้อจำกัดเรื่องขนาด และน้ำหนักตัวของสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงที่จากไป ด้วยข้อจำกัดของหลาย ๆ วัดที่รับเผา และจัดพิธีอำลาให้สัตว์เลี้ยงทางด้านขนาดและน้ำหนัก ทางวัดบางศรีเมือง จึงได้เล็งเห็นช่องว่างที่สำคัญนี้และสร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยงที่รองรับสัตว์ที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดตัวที่ใหญ่ เช่นสุนัขพันธุ์ ไซบีเรียนฮัสกี้, เซนต์เบอร์นาร์ด, เยอรมันเชพเพิร์ด, โกเดนรีทีฟเวอร์ เพราะเตาภายในกว้าง ทำให้สามารถจัดการพิธีเช่นเดียวกันกับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก และเพื่อให้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นได้รับบุญไม่ต่างกัน

เผาสุนัขราคาถูก มาพร้อมกับเทคโนโลยีเตาเผาที่ทันสมัย

ถึงแม้ว่าทางเตาเผาสัตว์ที่วัดจะเป็นเตาเผาใหม่ ที่ถูกออกแบบมาในแบบของเตาเผาที่ปลอดมลพิษ ไร้ควัน และไร้กลิ่น ระหว่างการทำพิธีเผาสัตว์เลี้ยงของท่าน จะไม่เห็นการรั่วไหลของเขม่าควันออกจากประตูเตาอย่างแน่นอน แต่ราคากลับไม่ได้สูงมากจนเอื้อมไม่ถึง และด้วยข้อดีในข้อนี้เองที่ส่งให้วัดนี้กลายมาเป็นอีกหนึ่งวัดเผาสุนัขที่ครองใจเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกขนาดไปแบบไม่มีข้อกังขา

วัดเผาสุนัขที่มีทั้งพิธีกรรม และการบริการที่เป็นกันเอง

ความเข้าใจในความสูญเสียของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้ทางวัดออกแบบพิธีกรรมทางสงฆ์มาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนขั้นตอนสุดท้าย ภายใต้บรรยากาศสถานที่ ที่ออกแบบและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงรู้สึกดีทุกครั้งเมื่อคิดถึงวาระสุดท้ายในพิธีที่สัตว์เลี้ยงได้จากไป

ขึ้นชื่อว่าสัตว์เลี้ยงที่เรารักไม่ว่าเค้าจะมีรูปลักษณะ ขนาด หรือน้ำหนักตัวเท่าไหร่ เค้าก็ยังคงเป็นที่รักของผู้เลี้ยงทุกคน ทั้งยามมีชีวิตและยามจากไป ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลย หากเจ้าของจะต้องการให้สัตว์เลี้ยงของพวกเค้า ได้รับบุญสุดท้ายผ่านพิธีกรรมที่วัดเผาสุนัขครบถ้วน เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในความรัก ความผูกพัน และความดี ความเอาใจใส่ต่อกันของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงนั่นเอง