วัดกระทุ่มเสือปลาที่ย่านประเวศ อ่อนนุช และที่วัดน้อยนอก นนทบุรี เชิงสะพานพระนั่งเกล้า เป็น 2 แห่งที่เป็นวัดเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยง พร้อมมีบริการประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจรทุกขั้นตอน เพราะสุนัขหรือแมวหากตายไป แน่นอนว่าผู้เป็นเจ้าของก็ต้องเสียใจ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็คือ การจัดการร่างของสุนัขและแมวเหล่านั้น จากปัญหาตรงนี้ วัดเผาสุนัขทั้งสองแห่งนี้จึงมีบริการในด้านนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถจัดการร่างของสัตว์ที่จากไปได้เป็นระบบโดยไม่มีการรบกวนชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การ เกิด แก่ เจ็บตายนั้น ไม่ได้ละไว้ เว้นไว้แค่กับคนเท่านั้น สัตว์เลี้ยงที่ถือว่าเป็นหนึ่งชีวิตร่วมโลกเองก็เป็นเช่นนั้น ในสักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องพรากจากเราไป และเมื่อพวกเขาจากเราไปแล้ว ทุกอย่างไม่จบลงแค่นั้น ปัญหาศพของสัตว์นับเป็นปัญหาใหญ่ที่คนเลี้ยงสัตว์หลายคนก็ไม่รู้จะทำอย่างไร และมักจะตัดสินใจแก้ปัญหาแบบผิดวิธี คือ การนำไปฝังในที่ที่ไม่เหมาะสม หรือ นำไปลอยน้ำก็มี ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยวิธีดังที่กล่าวมานี้ นอกจากจะไม่เหมาะสมแล้ว ยังไม่ถูกตามหลักของข้อกฎหมายในเรื่องของสภาพความสะอาดด้วย วัดกระทุ่มเสือปลา และ วัดน้อยนอก วัดเผาสุนัขทั้งสองแห่งจึงได้มีการสร้างสถานประกอบพิธีหรือเตาเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ โดยเฉพาะขึ้นมา เป็นเตาที่แยกออกจากเตาเผาศพคนทั่วไป เพื่อใช้ในการเผาประกอบพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจัดการศพของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง

วัดเผาสุนัขทั้งสองแห่งจะมีบริการจัดงานศพให้กับสุนัขและแบบอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงถึงการจัดการร่างของสัตว์ การเคลื่อนย้ายศพ การทำความสะอาดศพและการบรรจุศพในถุงปลอดเชื้อ การรักษาสภาพศพการบรรจุศพลงในโลงเย็น การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่

1.การนิมนต์พระให้ศีลแก่เจ้าของสัตว์ และสวดให้พรแก่สัตว์เลี้ยงที่ตายไป

2.ขอขมาสัตว์ ซึ่งเป็นขั้นตอนของฆราวาส

3.การนิมนต์พระชักผ้าบังสุกุล

4.ถวายสังฆทานพระ เพื่อให้เจ้าของได้ทำบุญเพื่ออุทิศให้กับสัตว์ที่จากไป

5.ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพเข้าสู่เตาเผาปลอดมลพิษ

นับว่าวัดเผาสุนัขทั้งสองแห่ง ทั้งวัดกระทุ่มเสือปลา และ วัดน้อยนอก ได้ช่วยให้ผู้เลี้ยงสัตว์หมดปัญหาเรื่องการจัดการศพสัตว์เลี้ยงที่จากไป รวมถึงยังช่วยให้เจ้าของสัตว์ได้เกิดความสบายใจคลายเศร้าโศกได้บ้าง เพราะพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นราวกับพิธีการจัดงานศพของคนแบบนี้ยิ่งทำให้ผู้เลี้ยงรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ว่าสัตว์เลี้ยงสุดรักจะได้รับบุญกุศล พระรัตนตรัยผู้ทรงเมตตาจะมารับดวงวิญญาณไป เพื่อนำไปสู่ภพชาติใหม่ที่ดี ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ของผู้เลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง