วัดเผาหมาหรือวัดที่รับ ฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยง จะเป็นวัดที่มีสถานที่สำหรับจัดงาน และเตาเผาสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ซึ่งคงไม่มีใครใช้เตาเผาบนเชิงปฏิกรณ์ที่ใช้สำหรับฌาปนกิจคนตายมาใช้เผาอะไรร่วมกันสะเปะสะปะ เพราะถือเป็นการกระทำการอันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงควรมีสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม และเตาเผาต่างหาก แยกส่วนให้ชัดเจน ซึ่งควรหาข้อมูลก่อนที่จะไป เพราะไม่ใช่ว่าทุกวัด จะเป็นวัดเผาหมา

นอกจากนั้น ในส่วนของวัดเผาหมา เอง ก็จะแบ่งย่อยออกเป็นสองประเภทอีก ก็คือวัดเผาหมา ที่ทางวัดดำเนินกิจการเอง ก็จะเป็นกิจการไปในทางการกุศลกึ่งธุรกิจ และวัดเผาหมา ที่ดำเนินกิจการโดยเอกชน ก็จะเป็นกิจการที่เป็นธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการให้บริการที่ครบวงจร ทั้งสองที่ล้วนมีพิธีกรรม การบริหารจัดการ สถานที่ และเตาเผาเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ มีเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเจ้าของหมา หรือสัตว์เลี้ยงที่มาใช้บริการ ว่าสะดวก หรือชอบแบบไหน ของที่ใด ต้องการเน้นรายละเอียดตรงส่วนไหนบ้าง

จริง ๆ แล้ว การจัดการกับศพของสัตว์เลี้ยงนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้เป็นเจ้าของ แสดงความรับผิดชอบ ทั้งต่อสัตว์เลี้ยง และต่อสังคมด้วยเช่นกัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าในสังคมเมืองที่มีพื้นที่จำกัด เมื่อสัตว์เลี้ยงได้ป่วยและตายลง เจ้าของเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับศพของมันอย่างไร หากไม่มีสถานที่อย่างวัดเผาหมา หรือบริษัทที่รับจัดการกับตรงนี้ และหากจะให้นำไปฝังในพื้นที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งการห่อร่างของมันไปทิ้งตามถังขยะ ก็ดูจะเป็นการกระทำไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ที่จะทำ เพราะหากทำไปด้วยความรู้ที่ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่อยู่ในร่างของสัตว์ที่ตายแล้ว ไม่ว่าจะป่วยตาย หมดอายุขัย หรือเกิดอุบัติเหตุก็ตาม ทำให้เกิดโรคระบาด การติดเชื้อ อันตรายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น และอาจส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์รบกวนได้ด้วย

สิ่งที่ดีที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตสัตว์เลี้ยง ในความรู้สึกของเจ้าของหมาทุกคน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ ด้วยแล้ว การจัดการกับร่างอันไร้วิญญาณของพวกมันตามสมควร แก่กำลังทรัพย์ และความสะดวก ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยารักษาบรรเทาอาการทุกข์ โศกเศร้า เสียใจ จากการจากลาได้ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะจัดอย่างใหญ่โต หรือจัดการไปตามความเหมาะสม ก็ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ที่รักทั้งสิ้น ทั้งทางวัดเผาหมา และบริษัท ที่รับจัดการงานด้านนี้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้เกิดธุรกิจในรูปแบบนี้ขึ้น