สำหรับผู้ที่รักสัตว์โดยเฉพาะสุนัข แมว ปลา หรือสัตว์อื่น ๆ ก็ตามแต่ที่เราเลี้ยงดูแลไว้ เชื่อว่าการเอาใจใส่ดูแลสำหรับผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีและรักสัตว์เหล่านั้น ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณ กิน นอน อาบน้ำ เดินเล่น การเจ็บป่วย คงต้องได้รับแต่การปฏิบัติดี ๆ ให้อยู่แล้ว รวมไปถึงเรื่องของวาระที่คนรักสัตว์ผู้เป็นเจ้าของนั้นต้องเสียใจอย่างที่สุดอย่างการเสียชีวิต หรือตายไปของพวกเขา แน่นอนว่าผู้เป็นเจ้าของคงทำใจลำบากและก็อยากจะทำสิ่งดี ๆ ให้แก่สัตว์เลี้ยงนั้น ๆ ของเราเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักเป็นครั้งสุดท้าย วัดเผาหมา อาจเป็นทางออกและที่พึ่งทางใจให้กับผู้รักสัตว์ที่ดีที่สุด

เพราะความผูกพันที่เจ้าของต่างมีให้แก่สัตว์เลี้ยงของตน แม้กระทั่งสัตว์เหล่านั้นเสียชีวิตตายลงไปแล้วก็ยังอยากทำสิ่งดี ๆ ให้นั่นเอง หมาหรือแมวล้วนเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถือได้ว่าอยู่คู่กับมนุษย์เรามาโดยตลอด บางบ้านเลี้ยงหมา บางบ้านเลี้ยงแมว หรือบางบ้านก็เลี้ยงทั้งสองชนิดคู่กันเลยก็มีถมไป เมื่อพวกเขาสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักที่เปรียบเสมือนเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้หมดสิ้นลมหายใจลาจากเราไป การจัดการกับศพนั้นหากเป็นรูปแบบสังคมก่อน ๆ คงเป็นการฝังไว้ตามพื้นดินบริเวณบ้าน ซึ่งสภาพสังคมในช่วงแต่เดิมนั้นบ้านเรือนไม่เยอะมากมายขนาดทุกวันนี้ พื้นที่ในแต่ละหลังคาเรือนย่อมมีบริเวณให้สามารถฝังได้ ต่างจากปัจจุบันนี้ที่ความแออัดของอาคารตึกรามบ้านช่องได้เข้ามาแทนที่จนเกิดเป็นเพียงพื้นที่จำกัดแค่ที่อยู่อาศัย การจะนำหมา แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ฝังก็เป็นไปได้ยากขึ้น ทางออกของเรื่องนี้ในปัจจุบันจึงต้องมีวัดเผาหมาเกิดขึ้น ซึ่งจริง ๆ แล้วก็อยู่ในบริเวณวัดปกตินั่นแหละ เพียงแต่วัดเหล่านี้เปิดพื้นที่จัดสร้างเตาสำหรับเผาศพสัตว์เลี้ยงให้เฉพาะ โดยตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีวัดที่เปิดให้บริการจัดพิธีดังกล่าวกันอยู่หลายวัดทั่วประเทศ

ในการจัดการเผาศพของสถานที่ซึ่งเราเรียกกันชินปากว่าวัดเผาหมานั้น ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ถูกใจต่อความรู้สึกของผู้รักสัตว์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเขาจะมีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้สัตว์เลี้ยงของคุณไม่ต่างจากมนุษย์เลย คือ การมีพิธีสวดบังสุกุล โดยพระสงฆ์จะเป็นผู้สวดซึ่งทางวัดจะจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมกับพวกดอกไม้ธูปเทียนที่คุณต้องการให้ไปพร้อมกับการเผา การบริการจัดพิธีของวัดเผาหมานั้นยังรวมไปถึงการให้คุณได้กรวดน้ำให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณ พร้อมกับถวายสังฆทานได้อีกด้วย และสุดท้ายจะมีการเก็บกระดูกสัตว์เลี้ยงของคุณหลังจากเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เจ้าของนำไปลอยอังคารด้วย หรือบางวัดก็มีบริการรับฝากไว้เพื่อจะนำไปลอยอังคารให้ก็มี ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แต่ละวัดจะขอเก็บเพื่อเป็นการช่วยบำรุงรักษาเตาเผานั้นก็จะขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของสุนัข ซึ่งหากเป็นสุนัขพันธุ์ตัวใหญ่ก็จะอยู่ที่ 3,000 – 4,000 บาท ไปจนถึงพันธุ์ที่มีขนาดเล็กมากก็ประมาณ 1,000 บาท เป็นต้น

หากเจ้าของสุนัขบางท่านเห็นว่าวัดเผาหมานั้นอยู่ไกลจากที่พักตนเอง หรือการเดินทางไปไม่สะดวกก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะเดี๋ยวนี้มีบริษัทออแกไนซ์เซอร์ที่ให้คุณได้เรียกใช้บริการ พวกเขาสามารถจัดการให้คุณตั้งแต่ขั้นตอนการรับศพสัตว์เลี้ยงของคุณไปยังวัด และติดต่อเรื่องทำพิธีให้ไปจนถึงการลอยอังคารจนเสร็จสรรพ เรียกได้ว่าคุณผู้เป็นเจ้าของและมีความห่วงใยต่อสัตว์เลี้ยงของคุณแม้ช่วงเวลาที่พวกเขาหมดลมหายใจแล้วสามารถรู้สึกสบายใจต่อสิ่งดี ๆ สุดท้ายที่คุณสามารถเลือกมอบให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้แน่นอน