การเลือกใช้บริการต่าง ๆ ก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการด้านต่าง ๆ จึงต้องมีค่าบริการให้กับคนที่เข้ามาทำหน้าที่นั้นแทนเป็นเรื่องธรรมดา เรียกว่าค่าตอบแทน วัดเผาสุนัขทำไมต้องมีค่าบริการแล้วการเก็บค่าบริการนั้น ทางวัดจะนำเงินจำนวนนั้นไปใช้ทำอะไรบ้าง หลาย ๆ คนคงเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในใจกันไม่น้อย เพราะวัดไม่ใช่องค์กรเอกชนที่จะเน้นการหารายได้เข้าองค์กรเพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงแล้วการจัดการต่าง ๆ ก็ไม่ต่างจากศพคนทั่วไปเพราะต้องนำไปใช้จ่ายในการทำพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่จะมาจัดการเผาศพ เก็บกระดูกสุนัขให้กับเจ้าของ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าของสุนัขไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ทุกขั้นตอนแน่นอน

วัดเผาสุนัขจะนำค่าบริการที่ได้รับมานั้นไปทำอะไรบ้าง เมื่อทราบและเข้าใจแล้วคุณและเจ้าของสุนัขที่เข้ามารับบริการการทำศพสุนัขจะไม่บ่นว่าแพงอย่างแน่นอน อาจจะเพิ่มให้อย่างเต็มใจเสียด้วยซ้ำไป

1.ใช้เป็นค่าบำรุงเตาเผาศพ เนื่องจากการใช้งานเตาเผาย่อมทำให้เกิดการสึกหรอได้ จึงต้องหมั่นดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ถ้าเกิดการชำรุดก็สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้อย่างทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นค่าน้ำมันในการเผาศพ

2.วัดเผาสุนัขใช้ค่าบริการเป็นค่าจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ ถุงบรรจุศพ ผ้าห่อศพ โลงศพ และอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิธีทางศาสนาอื่น ๆ อย่าง ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น

3.ใช้เพื่อดำเนินการในพิธีฌาปนกิจตามหลักศาสนา ตั้งแต่การนิมนต์พระสวดศพ ชักผ้าบังสุกุลและถวายสังฆทาน โดยในส่วนนี้มักจะตามกำลังศรัทธาของคุณเอง ไม่กำหนดราคาตายตัว

4.ใช้เพื่อเป็นปัจจัยในการบำรุงรักษาวัดเผาสุนัข เพราะวัดก็เปรียบเสมือนบ้านที่ต้องการการรักษาดูแลเป็นอย่างดีให้มีความสะอาดน่าอยู่ และในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องใช้เงิน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมหลังคา ห้องน้ำ ท่อประปา ไฟฟ้า เป็นต้น

5.ใช้เพื่อเป็นทุนในการดูแลสุนัขและแมวจรจัด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทางวัดได้รับอุปการะเอาไว้ เนื่องจากมีคนนำมาปล่อย ให้เป็นภาระของทางพระสงฆ์และสามเณรในวัดจึงจำเป็นต้องใช้ปัจจัยซื้อหาอาหารและหยูกยารวมถึงค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยอีกด้วย

วัดเผาสุนัขจึงไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเหตุผลของการได้ปัจจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็นการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นต้น ค่าบริการที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับแล้วทั้งเจ้าของสุนัขและสุนัขที่ล่วงลับจากไป เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและเหมาะสม ในส่วนของค่าใช้จ่ายบางอย่างก็ตามศรัทธาของเจ้าภาพ ไม่มีการกำหนด ยกเว้นเพียงค่าบำรุงเตาเท่านั้นที่กำหนดตามน้ำหนักตัวของสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่นำมาใช้บริการกับทางวัดเผาสุนัข