เมื่อถึงเวลาที่น้องหมาไม่อยู่แล้ว สำหรับคนที่รักน้องหมาแบบสุด ๆ เช่นคุณ คงต้องนึกถึงการทำสิ่งดี ๆ ให้กับพวกเขาเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อรำลึกถึงความรักความผูกพันที่มีต่อกัน และเป็นการทำพิธีกรรมทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหน ซึ่งวัดเผาสุนัขก็เป็นสถานที่สุดท้าย ที่ศพน้องหมาจะได้อยู่บนโลกใบนี้ ดังนั้นการเลือกวัดให้ประกอบพิธีกรรมจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อที่จะบ่งบอกได้ว่าแม้ในวันต่อ ๆ ไป น้องหมาจะไม่อยู่กับคุณแล้วก็ตาม แต่น้องหมาก็ยังคงอยู่ในใจคุณซึ่งเป็นเจ้าของของเขาคนเดียวและตลอดไปนั่นเอง

วัดเผาสุนัขที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง

-ควรมีลักษณะที่โปร่ง โล่ง เย็นตา เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่สร้างความสบายตาและสบายใจให้กับผู้ที่ได้ไปสัมผัสนั่นเอง ซึ่งวัดเผาสุนัขสำหรับคนที่รักสุนัขเช่นคุณนั้น คงไม่ใช่เพียงแค่การนำศพสุนัขไปเผา ๆ ให้เสร็จ ๆ ไปเท่านั้น หากแต่ยังต้องมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามขั้นตอนที่ดีและถูกต้องอีกด้วย เพราะน้องหมาแสนรักของคุณไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงประจำบ้านเท่านั้น แต่เขาเป็นเหมือนคนหนึ่งในครอบครัว ที่เมื่อวันใดไม่มีพวกเขาแล้ว ก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ดังนั้นวัดที่ใช้สำหรับเผาศพน้องหมาจึงต้องมีลักษณะที่ดี เพื่อตอบโจทย์คนรักน้องหมาเช่นคุณด้วย

วัดเผาสุนัข จะต้องมีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกที่พร้อมจะรองรับการเผาศพสุนัขด้วย เพราะวัดที่จะใช้เป็นสถานที่ในการฌาปนกิจศพสุนัขไม่ได้มีอยู่ทั่วไป หรือมากมายเท่ากับการฌาปนกิจศพคน ดังนั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงอาจมีความจำเพาะเจาะจงมากกว่า ดังนั้นวัดจึงต้องมีอุปกรณ์และสถานที่ที่เอื้อต่อการเผาศพสุนัขด้วยนั่นเอง

-มีเตาเผาศพน้องหมาที่พร้อมในการเผาศพน้องหมาโดยเฉพาะ ซึ่งวัดเผาสุนัขนับว่าเป็นสถานที่เฉพาะในการเผาศพน้องหมา ดังนั้นเตาเผาศพน้องหมาจึงต้องมีความปลอดภัย และที่สำคัญต้องสามารถทำให้การเผานั้น ๆ ปลอดเชื้อได้ด้วย จึงจะทำให้คนรักน้องหมาสบายใจอย่างเต็มที่ในการส่งน้องหมาเป็นครั้งสุดท้าย

วัดเผาสุนัขที่ดีจึงควรมีลักษณะพื้นฐานที่สำคัญดังที่กล่าวมา ทั้งจะต้องตอบโจทย์ได้ตรงจุดประสงค์ของคนรักหมาเช่นคุณด้วย เพราะการนำศพน้องหมาเข้าร่วมการฌาปนกิจศพเช่นมนุษย์นั้น ก็เปรียบให้เห็นได้ชัดแล้วว่าคุณรักน้องหมาเสมือนเป็นคนในครอบครัว ที่ครั้งหนึ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และดูแลกันมา ดังนั้นวัดเผาสุนัขจึงต้องมีความเหมาะสมและพร้อมในการเผาศพสุนัขนั่นเอง