ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล ความเชื่อต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้จัดงานและผู้ร่วมงานให้เกิดความรู้สึกดี ๆ ร่วมกัน แม้แต่งานศพในวัดที่รับเผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เองก็มีความเชื่อดี ๆ ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเจ้าของ ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปได้แม้สัตว์เลี้ยงที่รักจะจากไปแล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายของสัตว์เลี้ยงแบบไหนบ้างที่ช่วยให้เจ้าของสบายใจมากขึ้น

น้องกลับดาวหมาดาวแมว ความเชื่อน่ารัก ๆ วัดเผาสุนัขที่จะช่วยให้เจ้าของสบายใจ

วัดบางศรีเมืองคือวัดแห่งหนึ่งที่เข้าใจความผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้าของเป็นอย่างดี จึงมีบริการรับเผาสุนัขสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางในจังหวัดนนทบุรีด้วย ระหว่างอยู่ในวัดเผาสุนัขอยู่นั้นช่วงนี้เจ้าของยังมีเวลาปลอบใจตัวเองด้วยความเชื่อดี ๆ ที่จะทำให้ตัวเองสบายใจมากขึ้น

1.น้องกลับดาวหมาดาวแมว ไปสู่ที่อยู่ที่ดีแล้ว อันนี้เป็นความเชื่อที่มาใหม่ในยุคหลัง ๆ แต่ก็เป็นความเชื่อน่ารัก ๆ ที่ช่วยให้เราเชื่อได้ว่าเขาได้ไปอยู่ในที่ดี ๆ ที่มีเพื่อนของเขาอยู่เยอะแยะ มีทุกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกหน้าเพราะเขาอยู่ในโลกของพรรคพวกของเขานั่นเอง

2.ชาติที่แล้วน้องเป็นญาติพี่น้องของเรา เราอาจได้พบกันอีก มีบางความเชื่อกล่าวไว้ว่าที่สัตว์เลี้ยงมาอยู่กับเราได้นั้น เป็นเพราะชาติก่อน ๆ เราเคยมีความผูกพันกัน เคยเป็นญาติพี่น้องมาก่อน แต่ด้วยบุพกรรมอะไรบางอย่างทำให้เขาเกิดมาเป็นสัตว์ในชาตินี้แล้วอยู่กับเรา วัดเผาสุนัขจึงอาจปลอบใจญาติโยมว่าภพภูมิหน้าหรือชาติหน้าเราอาจจะมีโอกาสได้พบกับเขาอีกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม

3.เราจัดพิธีศพให้เขาอย่างสมบูรณ์ทำให้เขาได้ไปในภพภูมิที่ดี การจัดงานศพสัตว์เลี้ยงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกแล้วในสมัยนี้ แต่ก็ยังถือว่าหาได้ยากที่จะมีเจ้าของทุ่มเทจัดงานศพให้สัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องตามพิธีกรรมทางศาสนา หากเราได้จัดพิธีศพให้เขาอย่างดี ขั้นตอนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเขาย่อมได้บุญได้กุศลแล้วจิตวิญญาณจะไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างแน่นอน

หลังจากที่วัดเผาสุนัขของคุณเรียบร้อยแล้ว หวังว่าความเชื่อเหล่านี้จะทำให้เจ้าของทุกคนที่สูญเสียน้องไปสบายใจมากยิ่งขึ้น มีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ในวันหนึ่งคุณอาจได้พบกับเขาอีกครั้งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการพบกันในรูปแบบใดก็ตาม ขอเพียงแค่คุณทำในสิ่งที่ดีที่สุด และใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุข เพื่อให้สัตว์เลี้ยงที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งได้สบายใจที่เห็นเจ้าของของเขามีความสุขด้วย