สัตว์เลี้ยงที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวต่างก็มีหัวจิตและหัวใจหากเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้ตายลงไปแล้ว คุณคิดว่าคุณจะฝั่งดิน, ฝังไว้ที่โคนต้นไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยของต้นไม้ หรือว่าจะนำไปฝังฝากไว้ที่วัด แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดแถมทำและได้บุญอีกต่างหากนั่นคือการทำการฌาปนกิจให้กับสุนัขหรือแมวที่ได้ตายลงไปแล้ว นอกเหนือจากการทำการฌาปนกิจแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือสถานที่ที่ประกอบพิธีซี่งก็คือวัดเผาสุนัขนั่นเอง ในส่วนของการทำพิธีเกี่ยวกับการสวดส่งวิญญาณและการเผาร่างอันไร้วิญญาณของสัตว์เลี้ยงที่เรารักมากที่สุดเป็นหน้าที่ของวัดแต่ในส่วนของการทำพิธีฌาปนกิจนั้นเป็นหน้าที่ของเรา

การฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงที่คุณรักนั้นถือได้ว่าเป็นการทำพิธีให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอีกทั้งยังเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับเขาด้วยเพื่อที่ว่าเกิดมาชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แบบเดียวกับเราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปซึ่งสถานที่วัดเผาสุนัขนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายที่ ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัจจัยหลัก ๆ ในการทำพิธีคือการสวดอุทิศบุญกุศลให้แก่สัตว์ที่ตายไปและการทำพิธีเผาในเตาที่จัดทำขึ้นมาพิเศษเพื่อไม่ให้ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อม การทำพิธีฌาปนกิจศพสุนัขนั้น หลัก ๆ แล้วเป็นการไปรับศพสุนัขยังสถานที่ที่ได้มีการระบุไว้ ในเรื่องของการจัดการพิธีขึ้นอยู่กับแต่ละท่านในการเลือกรูปแบบในการจัดรวมไปถึงในเรื่องของเสื้อผ้าของสุนัขอันเป็นที่รักจะให้ใส่ชุดไหนในการเดินทางไปสถานที่สงบสุข

หากเป็นคนที่เรารักตายจากไปจะมีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย สำหรับสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนต่างก็คงจะอยากเก็บรูปถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเช่นเดียวกัน การถ่ายรูปไว้เป็นครั้งสุดท้ายจึงรวมอยู่ในการจัดทำขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย สถานที่สุดท้ายวัดเผาสุนัขจึงเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในครั้งสุดท้ายสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนโปรด หลังจากได้มีการถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนในการให้พระสวดทำพิธีที่วัดเผาสุนัขจะมีพระที่คอยทำหน้าที่ดังกล่าวไว้อยู่แล้วโดยจะเป็นการสวดทำพิธีในขณะที่มีการเผาศพไปด้วยเปรียบเสมือนกับการทำบุญของมนุษย์แบบเดียวกัน ทำให้ดวงวิญญาณของเพื่อนรักของท่านได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้เร็วมากขึ้นไปด้วย