ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ สำหรับคนรักสุนัขที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ที่เมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่รักไปก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ส่วนใหญ่ก็จะนำไปฝังดิน แต่การนำไปฝังดินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพื้นที่สำหรับบางบ้านนั้นไม่เพียงพอต่อการขุดดินฝัง รวมถึงผู้อาศัยอยู่ตามคอนโดด้วย จึงสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ที่วัดที่รับเผาสุนัขได้แล้ว

มีวัดที่รับเผาสุนัขหลายวัดที่เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่อยากจัดพิธีณาปนกิจให้สัตว์เลี้ยง โดยทางวัดที่รับเผาสุนัขก็จะบำเพ็ญกุศลให้ตามพิธี ได้แก่ การสวดศพ การสวดบังสุกุล การถวายสังฆทาน และการเผาศพ จากนั้นวัดที่รับเผาสุนัขก็จะเก็บกระดูกสุนัขเอาไว้ให้เพื่อให้เจ้าของได้นำได้ลอยอังคารต่อไป จากการที่มีหลาย ๆ วัดที่รับเผาสุนัขเปิดให้บริการออกมา จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดพิธีณาปนกิจให้สุนัขนั้นไม่ใช่เรื่องที่งมงายหรือไร้สาระอีกต่อไป เพราะในทางหลักศาสนาแล้วก็สามารถทำพิธีได้ เพราะสุนัขก็เป็นสิ่งมีชีวิต มีสิทธิ์ที่จะได้รับบุญและรับกรรมเช่นกัน วิญญาณของสุนัขจึงสามารถรับรู้และอนุโมทนาบุญในการจัดพิธีณาปนกิจให้สุนัขได้

นอกจากวัดที่รับเผาสุนัขแล้วก็มีผู้ที่รักสัตว์อีกมากมายที่ได้เปิดให้บริการเกี่ยวกับการรับจัดงานศพสุนัข โดยจะให้บริการตั้งแต่การไปรับศพ ไปจนถึงการลอยอังคาร ซึ่งผู้ให้บริการรับจัดงานศพสุนัขนี้จะทำพิธีเหมือนกับที่วัด คือมีการสวดศพ และขั้นตอนที่เหมือนกัน แต่จะสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเผาศพให้สุนัข ที่สามารถติดต่อให้ทางผู้ให้บริการมารับศพสุนัขเพื่อนำไปใส่ในโลงเย็นและมีการจัดดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อทำการสวดศพและเผาศพสุนัขต่อไป โดยทางผู้ให้บริการก็จะนำสุนัขไปทำพิธีที่วัดที่รับเผาสุนัข และหากเจ้าของไม่สะดวกนำกระดูกไปลอยอังคาร ทางผู้ให้บริการก็มีบริการรับฝากลอย คือบริการเก็บกระดูก และนำไปลอยอังคารให้อย่างเรียบร้อยจนจบพิธี

เมื่อมีวัดที่รับเผาสุนัขออกมาให้บริการแบบนี้ ทางผู้ที่รักสัตว์ก็อุ่นใจขึ้นได้ว่าหากวันนั้นมาถึงจริง ๆ เราจะทำอย่างไรดี เพราะยิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักและมีความผูกพันด้วยแล้วก็ยิ่งต้องอยากทำสิ่งดี ๆ ให้ การจัดพิธีฌาปกิจให้สัตว์เลี้ยงที่จากไปแล้วจึงเปรียบเสมือนการส่งบุญให้แก่กันในครั้งสุดท้ายเพื่อให้เขาได้ร่วมอนุโมทนาและหวังว่าผลบุญนี้จะส่งผลให้เขาได้ไปเกิดในที่ที่ดี ๆ ต่อไป