น้อยบ้านนักที่จะไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตาม แต่สัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงเป็นอันดับต้น ๆ นั่นก็คือ สุนัข เพราะนอกจากจะเลี้ยงมันไว้เป็นเพื่อนคลายเหงาแล้ว ก็สามารถให้เฝ้าบ้าน และเป็นบอดี้การ์ดเพื่อปกป้องเราผู้เป็นเจ้าของได้เช่นกัน ทำไมจึงเป็น สุนัข เพราะมันเป็นสัตว์ที่ฉลาด แสนรู้ และซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของมาก ตลอดช่วงชีวิตของมัน เมื่อรักและผูกพันกับเจ้าของคนใดแล้ว มันก็จะจงรักภักดีต่อเจ้าของคนนั้นจนวาระสุดท้ายของชีวิตมัน นับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ตัวผู้เป็นเจ้าของเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้เลี้ยงดู รักและผูกพันแล้ว ถึงเวลาที่มันจะต้องจากไป ไม่ว่าจะด้วยการป่วยไข้ หมดอายุขัย หรือประสบอุบัติเหตุก็ตาม ย่อมเกิดความทุกข์ เศร้าโศก เสียใจอยู่ไม่น้อย

เลี้ยงดูอยู่ด้วยกันแล้ว ก็นับเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ดังนั้น วันหนึ่ง เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีเหตุที่จะต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ก็จะต้องจัดการกับร่างอันไร้วิญญาณให้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และกำลังทรัพย์จะเอื้ออำนวย แล้วจะไปที่ไหน จัดการอย่างไรนั้น ก็จะต้องลองสืบค้นหาข้อมูลดู ส่วนสถานที่แรกที่เรามักจะนึกถึง ก็คือวัดรับเผาสุนัข ซึ่งไม่ใช่วัดทุกที่จะสามารถรับจัดการกับกิจกรรมตรงส่วนนี้ให้ได้ เหตุเพราะ อุปกรณ์ เตาเผา และสถานที่อาจไม่ได้เอื้ออำนวย จึงต้องทำการบ้านให้ดีเสียก่อน เพราะนอกจากวัดรับเผาสุนัขแล้ว ก็ยังมีบริษัท ที่รับจัดการงานตรงนี้ให้ได้ เช่นเดียวกับวัดรับเผาสุนัข

ทำไมจึงเกิดธุรกิจ รับจัดงานศพสุนัข รับเผาสุนัข และวัดรับเผาสุนัขขึ้น ก็เพราะในสังคมเมืองที่อยู่กันอย่างมีพื้นที่ที่จำกัด เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องใช้พื้นที่ในทุก ๆ วัน สะสมกัน ก็คงจะไม่มีพื้นที่ที่เพียงพอต่อความต้องการ ที่จะสามารถรองรับได้ และยิ่งไม่ใช่พื้นที่ของตัวเราเอง แต่เป็นพื้นที่ที่เป็นของส่วนรวม พื้นที่สาธารณะด้วยแล้ว การจะทำการใดใด การเผา การฝัง แม้กระทั่งการทิ้งร่างอันไร้วิญญาณของสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ ก็ดูจะเป็นการไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ เพราะนอกจากจะรบกวน สร้างความเดือดร้อนทางด้านกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้ว ยังอาจเป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือวัดรับเผาสุนัขนั้น ก็นับว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยจัดการกับปัญหาตรงส่วนนี้ให้กับสังคมได้ ถือเป็นธุรกิจกึ่งการกุศล ช่วยลดภาระทางสังคม ต่อการจัดการที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับร่างอันไร้วิญญาณของสัตว์เลี้ยง ที่เจ้าของไม่ว่าจะจำเป็นหรือไม่จำเป็น ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จัดการมันอย่างไม่ถูกวิธีก็ตาม