แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็จะมีการเลี้ยงสัตว์แตกต่างกันไป บางบ้านก็เลี้ยงสุนัข บางบ้านก็เลี้ยงแมว หรือบางบ้านก็เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวเลยก็มี ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนก็ตาม สำหรับคนที่รักสัตว์แล้ว พวกเขาก็เสมือนหนึ่งญาติมิตรและสมาชิกในครอบครัว แต่ใด ๆ ในโลกก็ล้วนอนิจจัง มนุษย์เรายังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย สัตว์เลี้ยงเองก็ไม่ต่างกัน เมื่อวันที่เขาต้องพรากจากเราผู้เป็นเจ้าของไป เป็นธรรมดาที่เราต้องเสียใจโศกเศร้า สิ่งหนึ่งที่เราผู้เป็นมนุษย์พอจะทำให้เขาได้เป็นการส่งเขาไปสู่พบชาติใหม่ที่ดีก็คือการหาวัดที่รับเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่จะมาช่วยจัดการศพของพวกเขาอย่างถูกต้องกับพิธีกรรมที่เหมาะสม

สำหรับคนไทยเราแล้วส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธ มักจะมีคติความเชื่อกันมาแต่โบราณว่า บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นสัตว์ประเภท สุนัขและแมว หรือสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่อย่าง ช้าง ม้า วัว ควาย การเกิดมาดำรงชีพเป็นสัตว์สี่เท้าแบบนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับการจะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้า คติความเชื่อนี้จะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ เรามิอาจรู้ได้ แต่หากเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตสัตว์เลี้ยงที่เรารักและผูกพันอย่างสุนัขมาถึง การนำร่างของพวกเขาไปยังวัดที่รับเผาสุนัขเพื่อจัดทำพิธีกรรมและทำการเผาศพเขาอย่างถูกต้องนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นเรื่องที่เหมาะควรแก่การกระทำเพื่อไว้อาลัยแก่พวกเขาที่จากไป ยิ่งมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามขั้นตอนต่าง ๆ ยิ่งเป็นหนทางหนึ่งในการส่งบุญกุศลหนุนนำดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่ภพชาติใหม่ที่ดี และอาจจะช่วยให้เขาหมดกรรมและเกิดเป็นมนุษย์ได้ดั่งหวังในชาติหน้าด้วย

สำหรับวัดที่รับเผาสุนัขนั้น จะไม่ได้แค่รับเผาศพสุนัขอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการที่เกี่ยวกับการจัดงานศพให้สุนัขและสัตว์เลี้ยงด้วย โดยขั้นตอนและพิธีกรรมก็คล้าย ๆ กับการทำพิธีศพให้กับคน จะมีการนิมนต์พระมาให้ศีลแก่คนและสวดให้พรแก่สัตว์ที่จากไปในฐานะหนึ่งชีวิตหนึ่งดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ร่วมโลกและยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ มีการให้เจ้าของสัตว์ทำพิธีขอขมากรรมแก่สัตว์ มีการนิมนต์พระมาชักผ้าบังสุกุล และมีพิธีการทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยง และก็จะมีการนำร่างสัตว์เลี้ยงไปเผาในเตาเผาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการเผาสัตว์เลี้ยง เป็นเตาเผาที่ไร้มลพิษ จากนั้นก็จะมีการเก็บกระดูกและนำไปลองอังคาร ในส่วนครบครัวไหนที่ไม่ใช่ชาวพุทธ วัดที่รับเผาสุนัขก็พร้อมจัดการเรื่องนี้ให้เช่นกัน ขั้นตอนพิธีกรรมทางสงฆ์ก็จะตัดออกไป เหลือไว้เพียงขั้นตอนการเผาเท่านั้น

หากท่านมีความประสงค์จะจัดงานศพให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน หรือกำลังมองหาวัดที่รับเผาสุนัข ก็ขอแนะนำวัดกระทุ่มเสือปลา ที่อยู่บริเวณซ.อ่อนนุช 67 ใกล้สี่แยกประเวศ และ วัดน้อยนอก ที่ย่านรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ทั้งสองวัดยินดีรับจัดทำพิธีฌาปนกิจศพสุนัขและสัตว์เลี้ยง แม้ครอบครัวของท่านจะไม่ใช่ชาวพุทธทางวัดก็ยินดีที่จะจัดทำตามที่ท่านต้องการอย่างเหมาะสมด้วย เพื่อให้ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนเกิดความสบายใจและความพอใจมากที่สุด