เมื่อขึ้นชื่อว่าการสูญเสียก็ย่อมนำความโศกเศร้าเสียใจมา อีกหนึ่งการสูญเสียที่กระทบกระเทือนจิตใจไม่น้อย ก็คือการที่ได้ทราบข่าวร้ายว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักต้องมาสิ้นอายุขัย และไม่ได้พบเจอกันอีก แต่อย่างไรก็ตามมีเกิดก็ย่อมมีแก่ เจ็บ ตาย ตามสัจธรรมเป็นธรรมดาของวัฏจักรชีวิต วันนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำศพสุนัขและสัตว์เลี้ยงก่อนที่จะนำไปทำพิธีฌาปนกิจที่วัดที่รับเผาสุนัข

ก่อนจะถึงขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาต้องเริ่มด้วยการคำนึงการเคลื่อนย้ายศพสุนัขที่ต้องมีผู้ชำนาญมาคอยดูแลเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคและทำความสะอาดศพด้วยการฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกวิธี และการบรรจุศพให้มิดชิด นอกจากนี้ต้องนำศพใส่โรงเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิจนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนพิธีฌาปนกิจศพ

ต่อมาด้านพิธีกรรมฌาปนกิจทางศาสนาให้กับศพสุนัขเพื่อให้ไปสู่สุขติ ก็นึกถึงการทำพิธีกรรมที่วัดที่รับเผาสุนัข อันประกอบไปด้วย การนิมนต์พระ เพื่อมาสวดศพสุนัข ชักผ้าบังสุกล ถวายสังฆทาน และฌาปนกิจศพด้วยการเผา และนำกระดูกบางส่วนไปจัดเก็บไว้ในโถมุกเพื่อระลึกถึงและกระดูกบางส่วนนำไปทำตามพิธีกรรมลอยอังคารเพื่อให้สุนัขได้ไปสู่สุขติ แต่ไม่ใช่ทุกวัดที่รับเผาสุนัขได้  ซึ่งมีแค่บางวัดเท่านั้นที่รับเผาศพและทำพิธีให้แก่ศพสุนัข ดังนั้นจะต้องศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดที่รับเผาสุนัขเสียก่อน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องโทรเข้าไปเพื่อติดต่อสอบถามและนัดวันและเวลาในทำศพสุนัขก่อนทุกครั้ง

ก่อนการทำพิธีฌาปนกิจศพ ทางวัดที่รับเผาศพสุนัขจะสามารถทำตามพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งแล้วแต่ตามความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือตามความต้องการของผู้จัดงานศพสุนัขว่าต้องการจัดพิธีฌาปนกิจศพให้สุนัขหรือไม่ ซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด แต่ถ้าหากทางเจ้าของสุนัขมีความประสงค์ต้องการทำพิธีฌาปนกิจศพ ทางวัดที่รับเผาสุนัขจะทำพิธีฌาปนกิจศพสุนัขตามขั้นตอนให้คล้ายกับการทำพิธีศพคนมากที่สุด เพราะมีความเชื่อที่ว่าเมื่อทำพิธีฌาปนกิจศพนี้จะทำให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติและจะไม่กังวลหรือทุกข์ทรมานต่อไป

สำหรับในตอนนี้แล้วการเตรียมพิธีฌาปนกิจศพสุนัขนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพราะตอนนี้มีบริการรับทำศพสุนัขให้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มคนรักสุนัข ทางบริการพร้อมติดต่อประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม เรียกได้ว่าตอนนี้กลุ่มคนรักสุนัขผู้ที่ไม่มีเวลามากนัก ท่านจะสบายใจได้แล้วว่าจะมีบริการรับทำศพสุนัขมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้ท่านส่งดวงวิญญาณของสุนัขแสนรักของท่านไปสู่สุขติได้ตามความปรารถนา