การเผาสุนัขสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของเราได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว การจัดการทำพิธีศพให้กับสุนัขของเราก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องคือการจัดการซากของสัตว์ที่เราเลี้ยงเนื่องจากหากมีซากสัตว์ที่ตายไปแล้วเน่าเปื่อย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการฝังดินกลบเพื่อให้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ แต่ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงที่เรารักเสียชีวิตลงก็คงไม่มีใครอยากที่จะนำซากเพื่อนที่เรารักไปฝังไว้ตามดินที่ไหนก็ไม่รู้หรือตามโคนต้นไม้ต่าง ๆ คงจะอยากจัดทำพิธีให้กับสัตว์เลี้ยงที่คอยเป็นเพื่อนเรามาตลอดเวลา แล้วจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่จะจัดการศพของสุนัขที่เรารักให้ไม่เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นมลพิษได้อีกด้วย คำตอบก็คือ การนำร่างอันไร้วิญญาณของสุนัขของเราไปเข้าเตาเผาแบบที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับวัดบางบัว เผาสุนัขแบบไร้มลพิษและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับในส่วนของเตาเผาซากสุนัขแบบไร้มลพิษที่เป็นสิ่งพิเศษสำหรับวัดบางบัว เผาสุนัขนั้น มีการสร้างขึ้นมาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับทำหน้าที่ในการเผาซากสุนัขหรือซากสัตว์โดยตรง เนื่องจากเรื่องของความสะอาดทางด้านอนามัยของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบกับทางมนุษย์โดยตรง ส่วนเรื่องของการจัดทำพิธีจัดการศพของสุนัขนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันการจัดการในเรื่องของพิธีศพนั้นเป็นหน้าที่ของบริษัทที่รับจัดการในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ ทางวัดจะมีหน้าที่ในการประสานงานกับทางบริษัทดังกล่าวที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดทำพิธีไล่มาตั้งแต่ การใช้โลงศพแบบธรรมดาหรือแบบโลงเย็น การจัดการจองวันสวดศพกับทางวัด  การจัดการเรื่องของการถ่ายภาพขณะทำพิธี ขึ้นเมรุเผาศพขอทางวัดบางบัว เผาสุนัข การจัดการเก็บเถ้ากระดูกไปสำหรับปลูกในกระถางต้นไม้ หรือจะเก็บเถ้ากระดูกใส่โถลายมุข ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการจัดการตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการของทางบริษัทที่รับจ้างในการทำพิธีดังกล่าว

สำหรับในส่วนของเตาเผาสุนัขวัดบางบัว เผาสุนัขที่เสียชีวิตนั้น คุณลักษณะที่มีความพิเศษคือในส่วนของการที่สามารถเขาสัตว์และสามารถฆ่าเชื้อโรคไปได้ในตัว ส่งผลให้ไม่เกิดกลิ่นที่เป็นมลพิษหรือสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ขณะที่เผาไม่มีเขม่าควันออกมาจากประตูเผา ไม่เป็นการรบกวนกับผู้ที่ต้องการอยู่ใกล้เพื่อส่งวิญญาณให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตนเองรัก มีแปรงสำหรับการจัดเก็บเถ้ากระดูกของสุนัขอันเป็นที่รักไว้สำหรับดูต่างหน้า สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง หากในครั้งต่อไปมีสัตว์สุนัขที่เสียชีวิตนึกถึงวัดบางบัว เผาสุนัขแล้วคุณจะไม่พบกับความผิดหวัง