ต้องยอมรับว่าหนึ่งปัญหาใหญ่ของกรุงเทพฯและเขตเมืองเลยก็คือ เรื่องของมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเกิดจากฝุ่นควัน ไอเสียจากรถ ฝุ่นควันจากการเผาไหม้เตาเผาขยะ กลิ่นและเชื้อโรคในอากาศที่มาจากซากสัตว์ที่เจ้านำมาทิ้งไว้อย่างไม่ถูกต้อง รวมไปถึงฝุ่นควันที่มาจากเตาเผาศพตามวัดต่าง ๆ ด้วย ซึ่งปัจจุบันทางกรงุเทพมหานครก็ได้มีการออกประกาศควบคุมอย่างชัดเจนในเรื่องของการให้วัดต่าง ๆ มีการใช้เตาเผาศพแบบที่ปลอดมลพิษ จึงทำให้หลาย ๆ วัดเริ่มที่จะปรับปรุงในส่วนนี้ อีกหนึ่งปัญหาที่สอดรับกันในเรื่องนี้ก็คือ การสร้างเตาเผาศพสัตว์ขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดการซากสัตว์ที่เสียชีวิต ตรงนี้ก็เริ่มมีวัดหลายแห่งเริ่มมีการจัดทำส่วนนี้ขึ้นมาอย่างวัดบางบัว เผาสุนัขด้วยเตาเผาไร้มลพิษที่สร้างขึ้นมาเฉพาะเลย

วัดบางบัว เผาสุนัขพร้อมกับการให้บริการด้านการจัดพิธีศพให้กับสุนัขและแมวด้วย ซึ่งการทำเตาเผาสัตว์เฉพาะแบบไร้มลพิษบวกกับการบริการในด้านพิธีกรรมการทำศพให้กับสัตว์เลี้ยงแบบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งหนทางที่ดีในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯและในเขตเมืองต่าง ๆ อย่างได้ผลดีและมีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากเตาเผาจะไม่ส่งมลพิษการเผาไหม้ต่าง ๆ ขึ้นสู่อากาศแล้ว ยังช่วยในเรื่องการจัดการศพสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของมักนำมาทิ้งไม่ถูกต้องด้วย ตรงนี้ก็ต้องยอมรับกันว่าเป็นหนึ่งปัญหาที่ซากมลภาวะให้กับกรงุเทพฯอยู่เหมือนกัน เมื่อเจ้าของนำศพสุนัขและแมวมาทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ศพก็จะส่งกลิ่นและทำให้เกิดมลภาวะรวมไปถึงอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ด้วย

การที่วัดบางบัว เผาสุนัขพร้อมกับการให้บริการด้านการจัดพิธีศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายไปเช่นนี้จึงเสมือนเป็นการแก้ไขปัญหาหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน และนอกจากวัดบางบัว เผาสุนัขด้วยเตาเผาไร้มลพิษรวมถึงมีบริการทำพิธีศพสัตว์แบบนี้แล้ว ก็ยังมีวัดอื่น ๆ เช่น ที่วัดกระทุ่มเสือปลา แถวอ่อนนุช  67 และวัดน้อยนอกใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ อีก 2 แห่ง ที่จัดให้มีบริการรับทำศพสัตว์เลี้ยงและจัดการเผาศพให้อย่างถูกต้อง ซึ่งในขั้นตอนการจัดพิธีศพของสัตว์นั้น ทั้งสองวัดก็จะจัดทำคล้าย ๆ กับการทำศพของคนเลย มีการนิมนต์พระมาสวด มีการบังสุกุล และการถวายสังฆทานเพื่ออุทิศบุญให้กับสัตว์เลี้ยงที่จากไป นับเป็นสงเคราะห์คนเลี้ยงพร้อมกับการอนุเคราะห์สัตว์เลี้ยงที่ตายจากไปได้เป็นอย่างดี

ท่านใดที่เลี้ยงสุนัขและแมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ไว้ หากพวกเขามาตายจากไป และท่านต้องการจะใช้บริการด้านการทำพิธีศพให้กับสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงการเผาศพสัตว์แบบวัดบางบัว เผาสุนัขด้วยเตาเผาไร้มลพิษ แต่ไม่ได้อยู่ใกล้วัดแห่งนี้ ก็สามารถที่จะเลือกไปใช้บริการกับอีก 2 วัดได้ นั่นคือที่วัดกระทุ่มเสือปลา และ วัดน้อยนอก อยู่ใกล้วัดไหนก็ไปใช้บริการกันได้ เรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ถือว่าแพง แถมวัดทั้งสองแห่งนี้ยังจะนำเงินค่าบริการที่ท่านชำระมาส่วนหนึ่งไปทำบุญให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสัตว์ด้วย แบบนี้ก็นับเป็นวิธีการทำบุญให้กับสัตว์ที่จากไปอีกวิธีหนึ่งด้วย