สำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก เหมือนหลาน ย่อมต้องมีความผูกพันกันมากเป็นพิเศษ เมื่อสัตว์เลี้ยงที่เรารักจากไปก็อยากจัดพิธีฌาปนกิจให้เหมือนกับคน แต่เนื่องจากการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลาย น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีวัดบริการรับจัดพิธีฌาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว หรือสัตว์อื่น ๆ ซึ่งวัดที่ให้บริการได้แก่ วัดบางบัว เผาสุนัข ที่มีการให้บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร

พิธีฌาปนกิจคนตายเป็นการแสดงออกถึงความไว้อาลัยที่สูญเสียบุคคลที่เรารักไป และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่สุคติอยู่ในภพภูมิที่ดี การจัดพิธีฌาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงที่วัดบางบัว เผาสุนัข ก็เช่นกัน คนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับสัตว์เลี้ยงที่รัก อยากจะทำบุญส่งสัตว์เลี้ยงขึ้นสวรรค์เหมือนกันกับคน ซึ่งลักษณะความเชื่อของการทำพิธีฌาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยง เชื่อว่าสัตว์ไม่สามารถสร้างบุญกุศลได้ด้วยตัวเองจึงต้องอาศัยมนุษย์ที่เป็นเจ้าของทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้

ขั้นตอนพิธีฌาปนกิจสัตว์ของวัดบางบัว เผาสุนัข เริ่มจากการจัดเตรียมศพสัตว์เลี้ยง จากนั้นนิมนต์พระมาสวด โดยเริ่มจากการขอขมากรรมสัตว์เลี้ยงก่อน ซึ่งตามความเชื่อมีสัตว์อยู่สี่ประเภทที่สามารถกลับไปเกิดขึ้นเป็นคนในชาติหน้า ได้แก่ ช้าง ม้า สุนัข และแมว ดังนั้นอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปก็ขอขมากรรมเขาเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมติดตัวไปในชาติหน้า หลังจากที่นิมนต์พระสงฆ์มาแล้ว ลำดับขั้นตอนต่อไปเป็นการสวดอภิธรรมศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิต จากนั้นเป็นการทอดผ้าบังสกุล กรวดน้ำให้กับสัตว์เลี้ยง ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวคล้ายกับพิธีกรรมของคนตาย แตกต่างกันเพียงบทสวดเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวดอภิธรรมศพแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการฌาปนกิจสัตวเลี้ยง

เมื่อเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปยังเตาเผาเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เป็นเจ้าของอำลาสัตว์เลี้ยงเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมทั้งวางดอกไม้จันทน์ จากนั้นเริ่มกระบวนการฌาปนกิจ ซึ่งทางวัดบางบัว เผาสุนัข มีเตาเผาสำหรับเผาสัตว์ที่แยกออกจากเตาเผาศพคนตาย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยแล้วทางวัดบางบัว เผาสุนัข จะนำกระดูกของสัตว์เลี้ยงใส่โถภาชะเพื่อมอบให้กับเจ้าของนำไปเก็บไว้ หรือนำไปทำพิธีลอยอังคารต่อไป

การจัดพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงเป็นการทำศพให้กับสัตว์เลี้ยงวิธีหนึ่ง ที่ช่วยผ่อนคลายความโศกเศร้าเสียใจให้กับผู้เป็นเจ้าของได้ดีกว่าวิธีการฝั่งศพแบบธรรมดา ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถออกรูปแบบงานได้ ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับบริการกับทางวัดได้