ปัญหาเรื่องมลพิษในเมืองใหญ่นั้นเป็นปัญหาที่แก้ยาก หากจะให้ทุกอย่างดีขึ้นจริง ๆ ก็คงต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันคนละไม้คนละมือถึงจะทำให้เกิดรูปธรรมขึ้นมาได้ ซึ่งวันนี้ในส่วนของวัด ที่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีส่วนในการปล่อยควันและมลพิษออกสู่อากาศ เพราะวัดต้องมีเตาเผาศพ ซึ่งสมัยก่อนนั้นเตาเผาศพของวัดจะมีการปล่อยควันจากเตาเผาขึ้นไปสร้างมลพิษและสร้างฝุ่นในอากาศ แต่ในปัจจุบันด้วยระเบียบข้อบังคับจากทาง กทม. ทำให้วัดต่าง ๆ ที่มีเตาเผาศพมีการปรับปรุงในเรื่องนี้ ซึ่งนั่นส่งผลให้วัดบางวัดมีการสร้างเตาเผาศพสัตว์เลี้ยงขึ้นมาด้วยอย่าง วัดบางบัว เผาสุนัขพร้อมกับมีการจัดพิธีกรรมทำศพให้สุนัขเรียบร้อย

วัดบางบัว เผาสุนัขด้วยเตาเผาไร้มลพิษที่สร้างขึ้นมาเฉพาะ นับว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้วัดเองก็เห็นความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษในกรุงเทพฯ และในเขตเมืองใหญ่ เรื่องของสัตว์เลี้ยงนั้นดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการสร้างมลภาวะ แต่จริง ๆ แล้วมีส่วนอย่างมาก เพราะเมื่อเวลาสัตว์เลี้ยงได้ตายจากไป เจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะเอาไปฝังในที่สาธารณะหรือจะเอาศพไปลอยน้ำที่แหล่งน้ำในชุมชนทั้งร่างแบบนั้นเลย ซึ่งเชื่อว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าวิธีการเช่นนี้นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของเทศบาลในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในเมือง แต่ไม่ว่าสิ่งใดในโลกก็ล้วนหนีสัจธรรมไม่พ้น การเกิดแก่เจ็บตายจะต้องเกิดขึ้น เมื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักต้องมาตายลง จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการที่ถูกต้อง

การแก้ไขแบบวัดบางบัว เผาสุนัขด้วยเตาเผาไร้มลพิษนั้นถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องอย่างมากในการบริหารจัดการเรื่องของซากสัตว์เลี้ยงที่ตายไป ซึ่งไม่เพียงแค่วัดบางบัว เผาสุนัขและทำพิธีศพสัตว์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องซากสัตว์และลดปัญหามลพิษจากการเผาเท่านั้น การบริการด้านนี้ที่วัดกระทุ่มเสือปลา แถวอ่อนนุช  67 และวัดน้อยนอกใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ก็เป็นอีก 2 แห่งที่เข้ามาร่วมในการบริหารจัดการ รับทำพิธีศพสัตว์เลี้ยงเช่นกัน มีการสร้างเตาเผาศพสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะขึ้นมา มีห้องเผา 2 ห้อง เผาศพแบบ 2 ระบบ และใช้หัวเตาถึง 4 หัว การเผาจะแบ่งเป็นการเผาหลัก คือ เผาโลงและเผาศพของสัตว์ ต่อมาก็จะมีการเผาอีกชั้นหนึ่งเป็นการเผาควัน ไม่ให้เกิดมลพิษและเชื้อโรคออกไปภายนอก ซึ่งนับเป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งเรื่องซากสัตว์ และทั้งเรื่องการแก้ไขเรื่องมลพิษที่ดีมาก ๆ

หากทุกฝ่ายช่วยกันคิดและลงมือทำแบบ วัดกระทุ่มเสือปลา วัดน้อยนอก หรือวัดบางบัว เผาสุนัขด้วยเตาเผาไร้มลพิษ ก็คงจะทำให้กรุงเทพฯและเขตเมืองใหญ่ ปราศจากฝุ่นควันลดลง มลพิษทางอากาศลดลงได้ และยังไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคร้ายต่าง ๆ ด้วย จึงนับว่านี่คือแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้แก้ไขปัญหามลภาวะในกรุงเทพฯที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง