บ้านไหนที่เลี้ยงหมาจะรู้ดีว่าวันหนึ่งอาจต้องเตรียมที่ไว้สำหรับการฝังร่างของน้องไว้ ในขณะที่บางบ้านก็เลือกการทำพิธีศพตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งมีการเผาหมาอยู่ในขั้นตอนด้วย ขึ้นอยู่กับสะดวกของแต่ละครอบครัว ทั้งสองวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในบ้าน ข้อจำกัดด้านเวลา และความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนอีกด้วย

ข้อดีและข้อเสียของการเผาหมา จัดงานศพให้สัตว์เลี้ยงเพื่ออำลาอย่างเป็นพิธี

ตามประเพณีของคนไทยที่นิยมการเผาศพมากกว่าการฝัง การเลือกใช้วิธีเผาหมาจึงมีข้อดีอย่างแรกเลยคือได้รับความรู้สึกสบายใจ เพราะได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดตามประเพณีเพื่อส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย โดยการเผานั้นมีเหตุผลทั้งทางวิทยาศาสตร์และพิธีกรรม การเผาช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้หากเผาในที่ที่เหมาะสม ในวัดที่รับเผาหมาเช่นวัดน้อยนอกจะมีเตาเผาแบบปลอดมลพิษสำหรับการเผาสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ทำให้ไม่ส่งกลิ่นและควันรบกวนชุมชน และยังตกแต่งสถานที่ทำพิธีศพสัตว์เลี้ยงอย่างสวยงามอีกด้วย อีกทั้งการเผายังเป็นกุศโลบายทางศาสนาเรื่องความไม่แน่นอนของสังขาร การเผาหมาจึงเป็นการช่วยให้เราปล่อยวางจากน้องที่เรารักได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเหมาะกับบ้านที่ไม่มีพื้นที่ให้ฝังอีกด้วย

ส่วนข้อเสียของการเผาหมาคืออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำพิธี ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของเจ้าของว่าสะดวกหรือไม่ และควรมีเวลาว่างให้กับการทำพิธีอย่างเต็มที่ ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเท่ากับงานพิธีศพของคนเท่าไร อาจมีความยุ่งยากบ้างเรื่องการติดต่อประสานงานด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ บ้างเล็กน้อย แต่ถ้าทำพิธีผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นก็จะได้สบายใจมากขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการฝังหมา วิธีอำลาอย่างเรียบง่าย

การฝังหมามีข้อดีคือเรียบง่ายกว่าการทำพิธีเผาหมา เพราะไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก และทำขั้นตอนต่าง ๆ ตามใจเจ้าของได้เลยหากเจ้าของต้องการมีพิธีกรรมอะไรบ้างพอเป็นพิธี เช่น การวางดอกไม้ การวางรูปหรือป้ายชื่อ ทำให้สะดวกและไม่ต้องใช้เวลามาก ใช้แต่แรงกายสำหรับการขุดเตรียมพื้นที่ ขึ้นอยู่กับขนาดของหมาที่เราเลี้ยง ไม่เสียค่าจ่ายอะไรเพิ่มเติมหากไม่ได้จ้างให้ใครมาช่วยขุดหลุมฝังน้องหมาของเรา

สำหรับข้อเสียของการฝังหมาคือไม่เหมาะกับคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่พื้นที่ในเมือง เพราะส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในอาคารกลุ่มคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเม้นท์ที่เลี้ยงหมาได้ แต่ไม่สามารถทำการฝังหมาได้ อีกทั้งพื้นที่ในเมืองหรือที่ดินต่าง ๆ ยังมีข้อจำกัดในการใช้ที่ดินอีกด้วย การใช้บริการกับวัดที่รับเผาหมาจึงเป็นวิธีที่สะดวกมากกว่า แล้วเก็บร่างของน้องหมาที่เรารักไว้ในรูปแบบของโกศใส่เถ้ากระดูกเอาไว้ในบ้าน แทนการฝังไว้ในพื้นที่ ซึ่งก็ช่วยทดแทนการระลึกถึงได้เหมือนกัน

ทั้งการเผาหมาและการฝังหมามีข้อดีข้อเสียที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าของนั่นเอง เลือกวิธีที่จะช่วยให้เจ้าของสบายใจมากที่สุด ดีต่อใจและช่วยบรรเทาความเศร้าได้มากที่สุด เพราะสำหรับบางคนอาจมีความรู้สึกต่อการเผาและการฝังไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าการใช้วิธีใดทำให้สบายใจมากกว่ากัน อย่างน้อยที่สุดทั้งสองวิธีก็คือการส่งเค้าเป็นครั้งสุดท้ายอย่างดีที่สุดแล้ว