แม้การจากลาระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อวันที่สัตว์เลี้ยงต้องจากไป ผู้เป็นเจ้าของคงต้องรู้สึกเสียใจและอยากเก็บความทรงจำดี ๆ ไว้กับตัวเอง ซึ่งถ้าเป็นเจ้าของที่ต้องการบอกลาให้ครบทุกขั้นตอนและสร้างความทรงจำระหว่างกันได้ดีที่สุดคงจะเลือกบริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร แล้วการอำลาและจัดพิธีอย่างนี้ต่างจากการเลือกวัดที่เผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ อย่างไร และทำไมเจ้าของจึงควรเลือกใช้บริการแบบครบวงจรอย่างนี้ ก็ต้องไปทำความรู้จักรูปแบบบริการนี้ก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร

ลักษณะของการจัดพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร

  • บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำพิธีฌาปนกิจสัตว์ ให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและอำนวยความสะดวกสบายให้มากที่สุด
  • จัดหาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องใช้ในพิธีฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นโลงศพ ดอกไม้จันทน์ โถมุข เป็นต้น
  • บริการรับ – ส่งศพสัตว์เลี้ยงไปยังสภาฌาปนกิจและจัดเตรียมพิธีฌาปนกิจ ตั้งแต่การบรรจุศพใส่ถุงและปิดผนึกกันเชื้อโรค นำศพสัตว์เลี้ยงใส่ในโลงเย็น จัดพิธีตามหลักศาสนา ทั้งการนิมนต์พระสวดศพ ถวายสังฆทาน ชักผ้าบังสุกุล และเผาศพ
  • เก็บกระดูกสัตว์เลี้ยงเพื่อรอส่งมอบให้เจ้าของและจัดหาโถมุขหรือกระถางต้นไม้เพื่อบรรจุกระดูกสัตว์เลี้ยง
  • บริการลอยอังคารกระดูกสัตว์เลี้ยงตามความต้องการของเจ้าของ

การบริการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความสะดวกสบายต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพียงเท่านั้น แต่การไปวัดที่เผาสุนัขก็อาจจะยังไม่ใช่ความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง เพราะบางรายอาจไม่ได้ต้องการเพียงแค่ฝังหรือเผาศพสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังต้องการทำพิธีให้ถูกต้อง เพียงแต่การไปวัดที่เผาสุนัขอาจจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของไม่สะดวกในเรื่องการเดินทาง หรือไม่สะดวกในการพูดคุยเพื่อติดต่อทำพิธีฌาปนกิจ การใช้บริการแบบครบวงจรแบบนี้จึงได้กลายมาเป็นผู้ช่วยสำคัญสำหรับการจัดการศพสัตว์เลี้ยงนั่นเอง

ทั้งนี้การจัดพิธีฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องใช้บริการจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถบริการได้ครบทุกขั้นตอน เพราะการนำสัตว์เลี้ยงไปวัดที่เผาสุนัขอาจมีเพียงแค่ขั้นตอนการจัดการศพ แต่มักจะไม่มีบริการอื่น ๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพิธีกรรมไปจนถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในพิธีได้ นอกจากนี้การติดต่อกับวัดที่เผาสุนัขอาจสร้างความไม่สะดวกใจให้กับผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพราะโดยปกติวัดจะจัดพิธีให้กับคนโดยทั่วไป แต่ไม่มีการทำพิธีให้กับสัตว์เลี้ยงตามที่เจ้าของต้องการ ดังนั้น การใช้บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เจ้าของสามารถอำลาสัตว์เลี้ยงได้ครบทุกขั้นตอนอย่างสบายใจ