เจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายรายอาจจะไม่รู้วิธีอำลาสัตว์เลี้ยงแสนรักและการสร้างความทรงจำอันมีค่าต่อกัน และคงเป็นการยากที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะเข้าไปติดต่อที่วัดเผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น ๆ เพราะยังไม่ค่อยมีการประกอบพิธีกรรมฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงในวงกว้าง ทำให้การติดต่อหรือจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ เพื่อไปวัดเผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น ๆ เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ทั้งนี้การใช้บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงก็ถือเป็นทางแก้อีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เจ้าของได้อำลาสัตว์เลี้ยงแสนรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยวิธีการที่ครบถ้วน และไม่ต้องจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตนเอง

บริการฌาปนกิจสัตว์แบบครบวงจรเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้อำลาจากกันด้วยพิธีกรรมทางศาสนาที่ครบถ้วนทุกขั้นตอน ซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าของอาจฝังหรือนำไปวัดเผาสุนัขที่ตนเองรักโดยไม่มีพิธีการแต่อย่างใด ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างจากการจัดพิธีฌาปนกิจศพโดยทั่วไป โดยบริการฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรจะเริ่มจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

  • โลงเย็นสำหรับแช่ศพสัตว์เลี้ยง
  • เตรียมของสำหรับพิธีสงฆ์ทั้งถวายสังฆทานและชักผ้าบังสุกุล
  • จัดเตรียมดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ก่อนนำศพสัตว์เลี้ยงเข้าเตาเผา
  • ใช้โถมุขหรือกระถางปลูกต้นไม้เพื่อบรรจุกระดูกสัตว์เลี้ยงหลังฌาปนกิจ

การจัดเตรียมสิ่งของเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและสับสนสำหรับเจ้าของอยู่บ้าง แต่ถ้าหากได้ใช้บริการฌาปนกิจแบบครบวงจรแล้วจะทำให้การจัดเตรียมสิ่งของในพิธีเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ส่วนพิธีทางศาสนาที่บริการนี้จะดำเนินการให้โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจ บริการรับส่งศพสัตว์เลี้ยงและแช่ศพในโลงเย็น จัดพิธีฌาปนกิจตามหลักศาสนาโดยจะมีการนิมนต์พระสวดศพ ชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และเผาศพ ซึ่งหลังจากทำพิธีสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็จะมีการจัดเก็บกระดูกสัตว์เลี้ยงไว้ในโถมุขหรือกระถางต้นไม้ตามความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยังมีบริการลอยอังคารกระดูกอีกด้วย ซึ่งพิธีทางศาสนาที่มีทั้งหมดนี้จะครบถ้วนมากกว่าการไปวัดเผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ อย่างที่เคยทำกันมา

การบอกลาและจัดพิธีฌาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสิ่งเชื่อมโยงสุดท้ายระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง เพราะพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำไปแตกต่างจากการฝังศพหรือไปวัดเผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดเตรียมสิ่งของและการประกอบพิธีฌาปนกิจได้กลายเป็นคำบอกลาและความทรงจำที่ดีที่เจ้าของจะสามารถมอบให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ แม้เจ้าของสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง แต่บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรจะช่วยทำให้การจากลาเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน