วัดที่เผาสุนัขในที่นี้หมายถึง วัดที่เผาสุนัขการกุศลกึ่งธุรกิจ ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเผาเพียงอย่างเดียว หรือมีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับคนให้ด้วย หรือแม้แต่จะเป็นการใช้พื้นที่ของทางวัดในการฝัง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบบใด ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นการเก็บตามความเหมาะสม และไม่ได้เก็บเพื่อหวังผลทางด้านกำไร แต่จะเป็นไปในทางบำรุงวัด เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสถานที่ น้ำมัน ซ่อมแซมเตาเผา เป็นต้น ซึ่งเตาเผาเอง ก็จะต้องใช้เป็นเตาเผาสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ อีกทั้งสถานที่ ก็ควรเป็นสัดส่วนเหมาะสม และไม่ปะปนกับการประกอบพิธีกรรมประเภทอื่น ซึ่งวัดที่เผาสุนัขจะไม่สามารถดำเนินการด้านนี้ได้ทุกวัด เหตุเพราะพื้นที่ไม่อำนวย และอุปกรณ์ เตาเผา เครื่องไม้เครื่องมือ และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประเภทนี้ก็ไม่เอื้ออำนวยเช่นเดียวกัน

วัดที่เผาสุนัขจะมีสองประเภท คือ วัดที่เผาแบบมีการจัดการที่เป็นของทางวัดเอง และวัดที่เผาแบบมีการจัดการของบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งค่าใช้จ่าย และรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ จะแตกต่างกัน การจะเลือกว่าจะใช้บริการแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจ จึงควรหาข้อมูลเปรียบเทียบให้ดี จากสิ่งที่เราต้องการ และการให้บริการของทางวัดที่เผาสุนัขหรือบริษัท ตามแต่กำลังทรัพย์ และงบประมาณในการจัดการจะเอื้ออำนวย ว่าเหมาะสมกับแบบไหน ที่จะทำให้แก่สัตว์เลี้ยงที่เรารักเป็นครั้งสุดท้าย

วัดที่เผาสุนัขนับเป็นธุรกิจการจัดการที่ดีเพื่อการกุศล และสังคมก็เพราะ เมื่อสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงตายจากไป การจะจัดการกับร่างอันไร้วิญญาณของเจ้าสัตว์เหล่านี้ ในพื้นที่ชุมชนในสังคมเมืองอันจำกัด และหนาแน่นไปด้วยถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เทปูนนั้น ก็จะเป็นการยากและมีข้อจำกัด ทำให้อาจจะต้องนำไปฝัง หรือห่อร่างทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ หรือตามถังขยะก็ตาม ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ว่าผู้เป็นเจ้าของจะจำเป็น จำใจก็ตาม ก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควร และไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะร่างของสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น หากมีวิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ อีกทั้งยังส่งกลิ่นรบกวนแก่ผู้คนและบริเวณโดยรอบ ดังนั้น เมื่อมีธุรกิจนี้เกิดขึ้น จึงเป็นผลดีทั้งทางด้านจิตใจของผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง และเป็นผลดีกับสังคมในการลดปัญหา การเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่แฝงมากับสัตว์ที่เสียชีวิตอีกด้วย