การดูแลและให้ความห่วงใยใส่ใจในสัตว์เลี้ยงแสนรักรวมทั้งสุนัขมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่ามีการจัดตั้งมูลนิธิต่าง ๆ สำหรับการช่วยเหลือน้องหมาและสัตว์ต่าง ๆ ด้วยการระดมเงินจากผู้ที่มีจิตศรัทธาและรักน้องหมาเป็นพื้นฐาน ดังนั้นกระแสการรักสุนัขจึงแผ่ขยายตัวอย่างมาก ซึ่งการจัดฌาปนกิจศพสุนัขหลังจากที่สุนัขสิ้นลมแล้ว ก็นับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนรักน้องหมามักไม่พลาดในการทำเพื่อสุนัขแสนรักของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งวัดที่เผาสุนัขในประเทศไทยก็มีการขยายจำนวนมากขึ้นตามลำดับด้วย

เพราะเหตุใดวัดที่เผาสุนัขจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-เพราะการหันมาใส่ใจและให้ความรักกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขนับเป็นกระแสที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลโดยตรงให้เกิดวัดที่เผาสุนัขมากขึ้นตามสัดส่วน เนื่องจากเมื่อสุนัขเสียชีวิตแล้ว เหล่าคนรักสุนัขทั้งหลายก็มักจะนำน้องหมาเหล่านั้นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อฌาปนกิจศพน้องหมาที่ถูกต้อง ตามหลักการเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุศพในโลงเย็น การนิมนต์พระมาสวดเพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี และยังสวดเพื่อนำวิญญาณให้ไปสู่สรวงสวรรค์ด้วย เพราะเหล่าคนรักน้องหมาทั้งหลายเห็นมาโดยตลอดว่าน้องหมานั้นเป็นมากกว่าแค่สัตว์เลี้ยงนั่นเอง

-มีกระแสในการเผาสุนัขให้ถูกต้องตามหลักพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกับมนุษย์กันมากขึ้น ดังนั้นวัดที่เผาสุนัขที่มีจำนวนมากขึ้น ทั้งยังกระจายตัวออกไปจากที่มีอยู่แต่ในแถบเมืองหรือปริมณฑล ก็มีการขยายตัวออกไปสู่ระยะทางที่ไกกลมากขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยให้กับเหล่าคนรักสุนัข ที่ต้องการประกอบพิธีกรรมฌาปนกิจศพให้น้องหมา

-มีการตื่นตัวในการเผาสุนัขให้ถูกต้องและปลอดเชื้อกันมากขึ้น ดังนั้นจึงเกิดการเผาศพสุนัขยังเตาเผาที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเผาศพโดยเฉพาะ ดังนั้นวัดที่เผาสุนัขจึงมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเผาศพสุนัขที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งการเผาสุนัขในปัจจุบันก็มีรูปแบบและพิธีกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์เลยทีเดียว ดังนั้นทุกขั้นตอนของการฌาปนกิจศพก็ทำให้คุณสัมผัสได้ว่าคุณกำลังอยู่ในงานศพงานหนึ่งเลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วัดที่เผาสุนัขมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการทำพิธีฌาปนกิจศพสุนัขนั่นเอง ซึ่งการเผาสุนัขด้วยวัดที่มีสถานที่เอื้ออำนวยและอุปกรณ์พร้อม ก็ย่อมดีกับทั้งเจ้าของสุนัขและศพสุนัขด้วย ที่จะได้ทั้งความสบายใจในการเผาศพสุนัข และได้ทั้งความอิ่มบุญที่ได้ทำให้กับน้องหมาที่ตนรักนั่นเอง