การฌาปนกิจด้วยการใช้บริการเผาหมา ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เลือกใช้ในการจัดการร่างน้องหมาหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันการเผาร่างด้วยเตาเผาของวัดที่รับเผาสุนัข ในปัจจุบันจะมีพิธีการที่ครบถ้วนไม่ต่างจากการเผาร่างของคนไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมร่างก่อนทำพิธี การสวดบังสุกุล การฌาปนกิจไปจนถึงขั้นตอนการเก็บอัฐิที่สามารถนำกลับไปได้ในวันเดียวกัน ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้วิธีเผาร่างมากกว่าการจัดการร่างในรูปแบบเดิม และส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่าจะทำให้น้องหมาได้รับบุญและไปสู่สัมปรายภพอย่างมีความสุข

ขนาดน้ำหนักตัว ข้อจำกัดของวัดที่รับเผาสุนัข

แต่ถึงแม้ว่าการฌาปนกิจจะมีข้อดีอยู่มากในปัจจุบันทั้งทางด้านความสะดวกรวดเร็ว ไร้กลิ่นไร้ควัน และไม่สร้างมลภาวะให้กับทั้งสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ก็ยากที่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่ทุกวัดที่จะสามารถรับเผาสุนัขได้หมดทุกขนาด เพราะโดยส่วนใหญ่มักจะมีข้อจำกัดด้านน้ำหนักให้อยู่ที่ไม่เกิน 50 กิโลกรัม

จากข้อจำกัด สู่จุดเด่นของวัดบางศรีเมือง

ด้วยข้อจำกัดด้านน้ำหนักตัวสัตว์เลี้ยงส่งผลให้วัดบางศรีเมือง จ.นนทบุรี ได้ออกแบบเตาขนาดใหญ่และกลายมาเป็นวัดที่รับเผาสุนัข ที่เจ้าของสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดตัวที่ใหญ่นิยมเลือกใช้สถานที่แห่งนี้

มากกว่าเตารับเผาสุนัขขนาดใหญ่คือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องขนาดของเตาเผาของวัดที่สามารถรับเผาสุนัขที่น้ำหนักของสัตว์เลี้ยงที่มากกว่า 50 กิโลกรัม แต่เตาเผาหมา ของวัดนี้ยังถูกออกแบบมาให้เก็บกลิ่นและควันได้เป็นอย่างดี และไม่ใช่แค่เรื่องความพร้อมทางด้านสถานที่เท่านั้น ทางด้านพิธีกรรม และขั้นตอนพิธีก็เรียกว่าครบถ้วนตั้งแต่การรับร่าง ถึงการส่งอัฐิเพื่อลอยอังคารเลยทีเดียว

การจัดการร่างของสัตว์เลี้ยงที่จากไปในอดีตส่วนใหญ่จะเน้นที่การฝังดินมากกว่า เนื่องจากวัดส่วนใหญ่ยังไม่มีโซนเพื่อรับเผาสุนัข จึงเน้นฝังไว้ตามทุ่งนาหรือโคนต้นไม้เพื่อให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ เนื่องจากในสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทุ่ง หรือป่าที่มีพื้นดินจำนวนมากและเจ้าของส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องกลิ่นที่อาจส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน

ส่วนในปัจจุบัน การจัดการร่างสัตว์เลี้ยงที่จากไป มีทางเลือกหลายวิธี ไม่ว่าเลือกไปวัดที่รับเผาสุนัข หรือจะเป็นการฝังแบบดั้งเดิมหากมีพื้นที่ และไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นรบกวน การมอบร่างน้องหมาเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นิสิต นักศึกษาที่เรียนสัตวแพทย์ได้นำไปศึกษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงโรคต่าง ๆ เพื่อเป็นวิทยาทาน และแนวทางการเลี้ยงดู รักษาให้กับสุนัขตัวอื่นต่อไป