ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ในปัจจุบันนี้มีการบริการวัดที่รับเผาสุนัขขึ้นมาหลายแห่ง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร อาจจะมาจากพื้นที่จำกัด ไม่มีที่ดินว่างเปล่าหรือหลังสวนเหมือนสมัยก่อนอีกแล้ว หรือว่าผู้คนต้องการความสะดวกสบาย ที่สำคัญคือเหตุผลของคนที่ไม่ได้มองชีวิตสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไป แต่มองว่าพวกเขามีคุณค่าต่อชีวิตของคนเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว จึงพร้อมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาจนกระทั่งเวลาสุดท้ายของชีวิต และแน่นอนว่าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงนั้นมีช่วงอายุขัยสั้นกว่าคน จึงอยู่ได้กับเจ้าของเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้น อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-13 ปี

วัดที่รับเผาสุนัขที่มีความพร้อมด้านการบริการเผาศพสุนัขและสัตว์เลี้ยง ซึ่งการันตีได้ทั้งด้านพิธีกรรมและการบริการเพื่อให้เจ้าของสามารถมั่นใจได้ว่าส่งเพื่อนที่แสนดีได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนด้วยบริการ ตั้งแต่การรับศพสุนัขมาทำการบรรจุโลง โดยควรมีการรักษาสภาพศพเหมือนการบรรจุศพคนทั่วไป อาทิ ใช้โลงเย็น ฉีดยารักษาสภาพศพเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นและมลภาวะ นอกเหนือจากนี้คือการทำความสะอาดหรือที่เรียกกันว่าการอาบน้ำศพก่อนการบรรจุหรือห่อศพ สำหรับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงควรใช้ถุงบรรจุแบบปลอดเชื้อ ซึ่งถือเป็นการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ได้อีกด้วย เนื่องจากภายในวัดที่รับเผาสุนัขก็ต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

วัดที่รับเผาสุนัขมีบริการให้คำปรึกษาเพื่อสามารถทำตามพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะเจ้าของบางคนอาจจะไม่ชำนาญเรื่องพิธีกรรม เจ้าหน้าที่จะมีความรู้ความชำนาญได้ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการนิมนต์พระสวดศพสุนัขและสัตว์เลี้ยง การถวายสังฆทานและผ้าบังสุกุลในแบบที่ถูกต้องตลอดจนถึงการฌาปนกิจ โดยใช้เตาเผาสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบที่ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เมื่อพิธีด้านการฌาปนกิจ เผาสุนัขแล้ว ก็ยังมีบริการจัดเก็บกระดูกคืนให้เจ้าของเพื่อนำไปลอยอังคาร ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีเผาศพสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์

เพราะชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าเสมอ การเลือกใช้บริการวัดที่รับเผาสุนัขจึงไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช้เรื่องสิ้นเปลือง ถ้าเทียบกับความสดใสน่ารักและความซื่อสัตย์ที่พวกเขาได้เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของคน การดูแลกันให้ดีที่สุดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ในวันสุดท้ายของชีวิตจึงมีความเหมาสมเสมอ เพื่อให้พวกเขาได้จากไปอย่างเป็นสุขและได้มีโอกาสไปอยู่ในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่า ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และกลับมาเกื้อหนุนกันอีกก็เป็นไปได้ ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น คิดดี ทำดี ย่อมได้ดี อย่างน้อยก็มีใจที่เป็นสุข