ขึ้นชื่อว่าศพ ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่มีพิธีรีตองต้องเตรียมการมากมาย ตั้งแต่การแจ้งข่าวญาติพี่น้อง ไปจนถึงการเก็บเถ้ากระดูกไว้เป็นที่ระลึกสำหรับคนในครอบครัว แต่ถ้าหากว่าเป็นงานศพของสัตว์เลี้ยงล่ะ? เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เหมือนงานศพคนไหม มีวัดที่รับเผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ หรือเปล่า บทความนี้จะรวบรวมคำตอบมาให้ทุกคนได้ทราบกัน เผื่อในวันหนึ่งที่สัตว์เลี้ยงที่รักของคุณจากไป

อุปกรณ์หลักในงานศพสัตว์เลี้ยงที่วัดที่รับเผาสุนัขควรมี ไม่ต่างจากงานศพของคน

หนึ่งในวัดที่รับเผาสุนัขและสามารถเตรียมอุปกรณ์ได้ครบคือวัดจันทรสุข ตั้งอยู่ที่ย่านรังสิต-นครนายก 56 ทางวัดสามารถจัดเตรียมงานและอุปกรณ์สำคัญ ๆ ให้กับคุณได้ โดยอุปกรณ์ที่คุณจำเป็นต้องรู้ ได้แก่

1.โลงศพ

ถึงแม้โลงศพอาจจะดูเป็นอุปกรณ์สามัญธรรมดา ๆ แต่การเลือกโลงศพที่เหมาะกับขนาดของสัตว์เลี้ยงก็สำคัญเช่นกัน นอกจากนี้ควรเลือกโลงศพที่มีคุณภาพ สามารถปรึกษากับธุรกิจที่ช่วยจัดงานศพสัตว์เลี้ยงได้ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณควรใช้โลงศพแบบใด มีลายที่สามารถเลือกได้หรือไม่ เป็นต้น

2.ดอกไม้ธูปเทียน

ตามธรรมเนียมของพิธีศพชาวพุทธ ดอกไม้ธูปเทียนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการบูชาพระรัตนตรัย สำหรับงานศพของสัตว์อาจขึ้นอยู่กับวัดที่รับเผาสุนัขว่าเข้มงวดกับการใช้ดอกไม้มากน้อยแค่ไหน หากทางวัดไม่ได้เคร่งมากอาจใช้ดอกไม้อะไรก็ได้ที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของคุณ

3.ชุดถวายสังฆทาน

ชุดถวายสังฆทานคือส่วนหนึ่งในการทำบุญทำกุศล จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นและมีคุณภาพสำหรับถวายพระสงฆ์เพื่อให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้สร้างบุญกุศลร่วมกันอย่างถูกวิธี เนื่องจากวัดเผาสุนัขอาจขาดแคลนสิ่งของแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

4.ผ้าบังสุกุล

ผ้าบังสุกุลอาจเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักดีหากเคยไปงานศพหรือจัดงานศพมาก่อน แม้จะไม่เคยไปงานศพหากเป็นชาวพุทธก็อาจจะได้ยินผ่านหูบ้าง หากไม่รู้จะเตรียมผ้าบังสุกุลสำหรับงานศพสัตว์เลี้ยงอย่างไรสามารถปรึกษาทางวัดจันทรสุขหรือธุรกิจที่ช่วยจัดงานศพสัตว์เลี้ยงได้

5.อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งอาหารเพลและสำหรับแขก

อาหารและเครื่องดื่มให้ดูตามความเหมาะสม ถ้าจะให้ดีก็ตรวจสอบว่าแขกที่จะมาร่วมงานศพของสัตว์เลี้ยงเราเป็นใครบ้าง มีใครไม่สามารถทานอะไรได้บ้าง และอาหารเพลสำหรับถวายพระเองก็ให้เลือกตามความเหมาะสม ไม่เป็นของที่ทำร้ายสุขภาพ เช่น ของหวานจัด เผ็ดจัด ของแสลงหรือของที่พระสงฆ์ไม่สามารถฉันได้ เป็นต้น

สิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์หลักในงานศพเหล่านี้ อาจแล้วแต่ความสะดวกหรือความพึงพอใจของผู้จัดงาน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ววัดที่รับเผาสุนัขมักจะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมไว้ให้แล้วอย่างครบถ้วน วัดจันทรสุขเองก็เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่ผู้จัดงานสามารถขอตระเตรียมสิ่งจำเป็นได้ นอกจากการเตรียมอุปกรณ์งานศพแล้ว อาจเตรียมอุปกรณ์อย่างอื่น เช่น อาหารสัตว์ เพื่อการทำบุญให้กับหมาแมวจรจัดในวัดเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่สัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย