วัดตะเคียน วัดดังเก่าแก่อายุนับร้อยปีย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรี นอกจากจะมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นวัดเก่าแก่ มีพระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนเคารพนับถือยกย่องอย่างมากเช่น หลวงปู่แย้ม ปิยวัณโณแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียง ในฐานะวัดตะเคียน เผาสุนัข ที่รัก เผาหรือฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์เร่ร่อนที่เสียชีวิตลงด้วย

แรกเริ่มเดิมทีนั้นวัดตะเคียน เผาสุนัขได้เริ่มต้นจากเตาเผาเพียง 1 เตา ที่ไว้สำหรับบริการญาติโยม ที่มักจะนำสัตว์เลี้ยงมาเผา ในตอนแรกนั้น ยังไม่ได้มีการสร้างเตาเผา ก็มักจะมีญาติโยมที่รักและอาลัยในสัตว์เลี้ยงผูกพันกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว มาขอให้พระสวดมาติกาบังสุกุลให้แก่สัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตเหล่านั้นเสมอ พระครูสมุห์สงบ กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดตะเคียน ท่านได้เล็งเห็นถึงความต้องการเหล่านี้ของญาติโยม จึงได้สร้างเตาเผาไว้สำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์เร่ร่อน ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือมูลนิธิ เก็บได้มาทำพิธีประกอบกุศลและฌาปนกิจ

การให้บริการของวัดตะเคียน เผาสุนัขนั้น เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีเตาเผา 1 เตา และขยายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เตา เพื่อรองรับความต้องการของญาติโยมและงานของมูลนิธิ โดยเริ่มเผาตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น. ของทุกวัน ใช้เวลาเผาร่างละประมาณ 45 นาที ซึ่งทั้ง 2 เตาเผานั้น มีการติดตั้งระบบกำจัดมลพิษ คือเป็นเทคโนโลยี ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของวัดตะเคียน
เผาสุนัขเลยทีเดียว

นอกจากนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดตะเคียน เผาสุนัข ยังได้จัดตั้ง โครงการที่ชื่อว่า “โครงการมูลนิธิหลวงปู่แย้มปราณี เก็บสัตว์เลี้ยงแสนรักฌาปนกิจ” ซึ่งนอกจากจะให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของแล้ว ยังดำเนินการฌาปนกิจให้แก่สัตว์เลี้ยงเร่ร่อนที่เสียชีวิตทั่วไปอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ จะเก็บ ซากศพสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตตามที่ทางสาธารณะทั่วจังหวัดนนทบุรี ตามที่ได้รับแจ้งมานำมาเผาที่เตาเผาของวัด เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้สัตว์จรจัดเหล่านั้น และเป็นการให้บริการสาธารณะของวัด แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ต้องขอสงวนไว้สำหรับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น เพื่อจะได้มีจำนวนและปริมาณ ที่เหมาะสมในการดำเนินงานของวัด เนื่องจากวัดไม่มีตู้เย็นหรือตู้แช่ที่จะไว้เก็บศพ ของสัตว์ไว้ค้างคืนจึงสามารถเผาได้ ตามกำลังของเตาเผาที่มีอยู่สองเตาเท่านั้น

เจ้าของคนไหนที่สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณเสียชีวิตลงสามารถไปใช้บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงที่วัดตะเคียน เผาสุนัขได้ ซึ่งมีบริการต่าง ๆ ตามความต้องการของท่าน ทั้งขั้นตอนการทำพิธี บำเพ็ญกุศล พิธีฌาปนกิจ พิธีลอยอังคาร ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบพิธีพร้อมสรรพ นอกจากจะได้อุทิศบุญกุศล ให้แก่สัตว์เลี้ยงของคุณแล้ว ยังเป็นการสมทบทุนร่วมบุญการดำเนินงานของโครงการเพื่อสัตว์เลี้ยงเร่ร่อนทั้งหลายอีกด้วย ถือว่าเป็นการส่งบุญจากสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ สู่เพื่อนสัตว์ร่วมโลกตัวอื่น ๆ ต่อไป