บางคนอาจจะมองว่าสุนัขเป็นแค่เพียงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเท่านั้นแต่หลาย ๆ คนมองว่าเป็นเพื่อน น้องหรือลูกคนหนึ่งจึงให้ความรักและการดูแลเป็นอย่างดี ปฏิบัติดีด้วยแม้กระทั่งในเวลาที่ต้องตายจากกันไป แต่ก็ยังมีเสียงที่บอกว่าอาจจะไม่เหมาะสมที่มีการนิมนต์หระสงฆ์มาสวดศพ เพราะนั่นไม่ใช่กิจของสงฆ์ตามแต่เดิมที่ปฏิบัติกันมา แต่จริง ๆ แล้วตามหลักของพุทธศาสนาไม่เคยแบ่งแยกชีวิตว่านั่นชีวิตคนนี่ชีวิตสัตว์ หรือชีวิตคนสำคัญมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเลย เพราะทุกชีวิตมีค่าและรักชีวิตของตนเสมอจึงไม่ควรไปเบียดเบียนกันแต่ควรให้ความช่วยเหลือกันเทาที่จะสามารถทำได้ ทำให้เกิดมีการรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงวัดตะเคียน เผาสุนัขก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ให้บริการ

วัดตะเคียน เผาสุนัขประกอบพิธีสวดศพจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ ทำไมยังเลือกที่จะทำ…มีเหตุผลดี ๆ ดังต่อไปนี้

  • สุนัขมีความหมายต่อเจ้าของที่เลี้ยงดูมามากกว่าคำว่าสัตว์เลี้ยง อาจจะมาจากความน่ารักน่าเอ็นดูที่พวกเขาแสดงออก ซึ่งเจ้าของเท่านั้นที่รับความรู้สึกเหล่านี้ได้ ไม่ว่าในเวลาที่มีความทุกข์ เศร้าโศกหรือเสียใจกับเรื่องใด ก็อาจจะทำให้ยิ้มได้จึงไม่เกิดความเครียดและเกิดโรคซึมเศร้า
  • วัดตะเคียน เผาสุนัขและประกอบพิธีทางศาสนาอย่างครบวงจรให้ ถือว่าได้สร้างความสบายใจให้กับเจ้าของสุนัขที่ได้ส่งดวงวิญญาณของเพื่อที่แสนดีให้ได้ไปสู่สุคติและได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีหรืออาจจะเกิดใหม่เป็นคนในชาติใหม่ ซึ่งมากกว่าคำว่าได้รับปัจจัยอย่างแน่นอน
  • การใช้บทสวดมนต์ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อแผ่เมตตาจิตไปยังผู้ล่วงลับ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม ถือว่าเป็นการนำทางดวงวิญญาณให้ไปอย่างสงบสุข หมดห่วงอย่างแท้จริงและจะไม่กลายไปเป็นวิญญาณเร่ร่อน
  • การใช้บริการทางวัดตะเคียน เผาสุนัขยังสามารถสมทบทุนส่วนหนึ่งทำบุญให้สุนัขจรจัด อาทิ ค่าอาหาร ค่ายาวัคซีน เป็นต้น เพราะพระสงฆ์สามเณรภายในวัดท่านก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูสุนัขจรจัดซึ่งมีคนนำมาปล่อยที่วัด

เหตุผลดี ๆ เหล่านี้คงพอที่จะสนับสนุนให้มีบริการอย่างวัดตะเคียน เผาสุนัขได้อย่างแน่นอน เพราะค่าใช้บริการก็นำไปเป็นปัจจัยค่าใช้จ่ายของสงฆ์ หรือถ้าคุณอยู่ใกล้แถว ๆ สี่แยกประเวศก็สามารถเลือกใช้บริการเผาศพสุนัขและสัตว์เลี้ยงได้ที่วัดกระทุ่มเสือป่า ซ.อ่อนนุช 67 ก็จะได้รับความสะดวกรวมถึงมีพิธีกรรมทางศาสนาอย่างครบครันเช่นกัน การมีพิธีสวดศพให้สุนัขและสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างแน่นอน