ถ้าหากพูดถึงการบริการแล้ว ไม่ว่าใครก็คงให้ความสำคัญกับเรื่องความน่าเชื่อถือเป็นหลัก เพราะการที่เราจะไว้วางใจในการเลือกใช้บริการในวันที่มีสำคัญของเรานั้น เราควรจะต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าผลงานที่ออกมานั้นจะดีและเป็นไปอย่างที่คิด บริการที่ดีควรที่จะมีการยอมรับและการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ ซึ่งถ้าหากว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ก็ช่วยสร้างความไว้วางใจของผู้ใช้บริการให้เพิ่มมากขึ้นได้ โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวกับงานพิธีการต่าง ๆ อย่างงานเผาศพสุนัขที่วัดตะเคียน เผาสุนัข หรือวัดอื่น ๆ ที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความสำคัญ มีระเบียบ มีธรรมเนียมการปฏิบัติที่เหมาะสม

ด้วยที่งานฌาปนกิจสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ที่วัดตะเคียน เผาสุนัข หรือวัดอื่น ๆ เป็นการจัดงานที่เป็นการส่งดวงวิญญาณของสัตว์เลี้ยงให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกความรู้สึกที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีต่อสัตว์เลี้ยงที่รัก และยังเป็นสิ่งที่แทนความซื่อสัตย์ของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อเจ้าของอีกด้วย เราจึงต้องใส่ใจในการเลือกบริการจัดงานเผาศพสุนัขและสัตว์เลี้ยง เพื่อให้งานออกมาได้อย่างดีที่สุด

สำหรับการพิจารณาในเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริการฌาปนกิจสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ที่วัดตะเคียน เผาสุนัข หรือวัดอื่น ๆ นั้นเราสามารถที่จะดูได้จากรีวิวจากผู้ที่ใช้บริการจริง ไม่ว่าจะเป็นจากในหน้าเพจ Facebook ผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา และสื่อต่าง ๆ ที่การันตีในเรื่องของผลงานคุณภาพการบริการ ทั้งในส่วนของการให้คำแนะนำในการจัดการกับศพเพื่อเตรียมพร้อมที่จะขนย้าย การดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดศพสัตว์เลี้ยง การเตรียมโลงที่เหมาสมสำหรับสัตว์เลี้ยง การประสานงานในทุก ๆ ส่วน เพื่อที่จะจัดงานเผาศพวัดตะเคียน เผาสุนัขหรือวัดอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมสถานที่จัดงานเผาศพ ของใช้ที่ต้องนำมาในงานพิธี เตาเผา ช่วงเวลาที่สะดวกในการจัดงาน เป็นต้น และยังหมายรวมถึงการดูแล การบริการตลอดจนเสร็จสิ้นการฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยง

ที่มากไปกว่านั้นบริการรับจัดงานฌาปนกิจสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ วัดตะเคียน เผาสุนัข ยังมีบริการในเรื่องของสถานที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการจัดงานศพ มีการติดต่อและประสานงานเรื่องสถานที่โดยบริการรับจัดงานฌาปนกิจศพ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้เลยว่าหมดปัญหาในเรื่องของการ สถานที่จัดงานศพสัตว์เลี้ยงนั้นมีด้วยกันหลายสาขาทั้งสาขาวัดกระทุ่มเสือปลา ใกล้สี่แยกประเวศ และสาขาวัดน้อยนอก ใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ใครที่อยู่ใกล้กับสาขาใดก็สามารถแจ้ง