สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่เลี้ยงกัน ด้วยนิสัยร่าเริง ขี้เล่น เข้ากับคนง่าย บวกกับความซื่อสัตย์ของสุนัข คนไทยจึงนิยมเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้าน หรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนในยามเหงา กล่าวได้ว่าเกือบทุกช่วงเวลาของชีวิต มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจเข้ามาเกี่ยวข้องตลอด เมื่อถึงเวลาสุนัขที่เรารักจากไปย่อมสร้างความเสียใจให้กับผู้เป็นเจ้าของอย่างมาก การจัดงานพิธีฌาปนกิจให้กับสุนัขจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาให้กับผู้เป็นเจ้าของสุนัข ทำให้รู้สึกคลายความคิดถึงความโศกเศร้าเสียใจได้ในระดับหนึ่ง

แต่ด้วยความเสียใจจนบางครั้งไม่อาจทำใจได้ ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อส่งร่างที่ไร้วิญาณของสุนัขขึ้นสวรรค์ การเลือกใช้บริการพิธีฌาปนกิจวัดตะเคียน เผาสุนัข เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งทางวัดมีบริการออกแบบจัดทำพิธีฌาปนกิจสุนัขและสัตว์เลี้ยงได้ตามความต้องการของเจ้าของ อีกทั้งยังมีบริการจัดทำสินค้าเพื่อถวายวัดเป็นกุศลอีกมากมายวัดตะเคียน เผาสุนัข มีสถานที่สำหรับจัดงานพิธีฌาปนกิจให้กับสุนัขโดยเฉพาะ ทั้งการใช้เตาเผาที่แยกออกจากเตาเผาคนตาย เพราะคงไม่มีใครอยากให้ใช้เตาเผาคนตายร่วมกันกับเตาเผาสุนัข สำหรับเตาที่ใช้เผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเป็นเตาที่ออกแบบมาให้มีระบบการเผาที่ดีลดการปล่อยควันพิษ ช่วยลดปัญหาการปล่อยมลพิษไปสู่อากาศ

การจัดงานพิธีฌาปนกิจให้กับสุนัขที่วัดตะเคียน เผาสุนัข มีพิธีกรรมคล้าย ๆ การฌาปนกิจของคนตาย ด้วยความเชื่อส่วนบุคคลที่อยากเห็นคนที่เรารักจากไปอยู่ในภพภูมิที่ดี จึงอยากส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยพิธีอันสมเกียรติ การจัดงานพิธีฌาปนกิจให้กับสุนัขก็เช่นกัน เจ้าของสุนัขอยากจะส่งสุนัขที่รักไปอยู่ในภพภูมิที่ดี ซึ่งการบริการฌาปนกิจของวัดตะเคียน เผาสุนัข เริ่มตั้งแต่มีรถบริการรับส่งร่างที่ไร้วิญาณของสุนัขไปยังสถานที่จัดงาน การจัดเตรียมโลงศพไว้สำหรับสุนัขโดยเฉพาะ การจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อสวดอภิธรรมศพ ตลอดจนการนิมนต์พระสงฆ์เพื่อสวดอภิธรรมศพ หลังเสร็จสิ้นจากพิธีการฌาปนกิจสุนัขแล้ว ทางวัดยังจัดเก็บกระดูกสุนัขเพื่อให้เจ้าของนำไปลอยอังคารต่อไป ส่วนพิธีลอยอังคารหากใครสนใจต้องการใช้บริการเพิ่มก็สามารถแจ้งทางวัดได้เช่นกัน

พิธีฌาปนกิจสุนัขหรือสัตว์เลี้ยง จัดทำขึ้นเพื่อส่งสัตว์เลี้ยงที่เรารักและผูกพันมานานให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี เป็นพิธีกรรมที่แฝงไปด้วยความเชื่อส่วนบุคคล การใช้บริการวัดตะเคียน เผาสุนัข จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุนัข ที่อยากจะส่งสุนัขสัตว์เลี้ยงผู้ซื่อสัตย์ขึ้นสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย ใครที่สนใจใช้บริการสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์