ช่วงชีวิตที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและเพื่อนที่ดีที่สุดอย่างสัตว์เลี้ยงที่มีร่วมกันมาคงไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้ เมื่อถึงคราวที่สัตว์เลี้ยงแสนรักต้องอำลาจากโลกนี้ไป เจ้าของส่วนใหญ่คงต้องการกล่าวคำลาที่ดีที่สุด และยังเป็นการไม่รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือเสียง ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงอาจยังไม่ทราบถึงวิธีการจัดการที่ถูกต้อง และแม้จะมีวัดต่าง ๆ  เช่น วัดตะเคียน เผาสุนัข ที่ผู้เป็นเจ้าของนำไปให้จัดการศพของสัตว์เลี้ยงได้ แต่ความต้องการที่มากกว่าการเผาศพ เช่น พิธีฌาปนกิจก็จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของ

แม้การเลือกวัดต่าง ๆ หรือวัดตะเคียน เผาสุนัขแสนรัก หรือใช้วิธีการกลบฝังแบบทั่วไปที่ทำกันจะเป็นวิธีที่ง่าย แต่การอำลาเพื่อนรักสุดวิเศษก็คงอยากให้การอำลามีพิธีการไม่ต่างจากที่เราปฏิบัติกันโดยทั่วไป การใช้บริการฌาปนกิจแบบครบวงจรจึงกลายเป็นผู้ช่วยให้การจัดการพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เป็นเจ้าของไม่ต้องอึดอัดใจในการติดต่อสถานที่ที่ต้องการจัดพิธี ไม่ต้องคิดมากเรื่องการติดต่อพระสงฆ์หรือผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอน เพราะบริการนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยในทุกขั้นตอน

หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงติดต่อกับวัดใกล้บ้านหรือวัดตะเคียน เผาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่นำไปก็อาจจะไม่ทราบขั้นตอนการติดต่อและอาจขัดเขินอยู่บ้าง การใช้บริการฌาปนกิจครบวงจรจะช่วยให้ทุกขั้นตอนราบรื่นเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่จำเป็นที่ใช้ในพิธี เช่น โลงศพใส่สัตว์เลี้ยงโดยจะมีโลงเย็นไว้บริการด้วยเช่นกัน , ดอกไม้จันทน์ , โกศใส่อัฐิ ฯลฯ ต่อจากนั้นจะมีขั้นตอนที่ดูแลศพสัตว์เลี้ยงตั้งแต่รับฝากศพในโลงเย็น การทำความสะอาดศพสัตว์เลี้ยง การบรรจุศพในถุงปลอดเชื้อ เมื่อจัดการกับศพสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีแล้วก็จะเริ่มจัดพิธีกรรมทางศาสนาหรือการฌาปนกิจศพ หากนำไปที่วัดตะเคียน เผาสุนัขหรือวัดที่จะจัดการกับศพสัตว์เลี้ยงก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะมีพิธีการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ แต่ถ้าเป็นบริการครบวงจรจะมีการนิมนต์พระสวดศพ ชักผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และเผาศพสัตว์เลี้ยงในเตาปลอดมลพิษอีกด้วย หลังจากนั้นจะมีการจัดเก็บกระดูกในโถมุขหรือในกระถางต้นไม้ และอีกส่วนจะนำไปลอยอังคารตามที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องการ

แม้การเลือกวัดใกล้บ้านหรือวัดตะเคียน เผาสุนัขหรือศพสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ตามความประสงค์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการอำลาที่ทำตามขั้นตอนและพิธีกรรมที่จะทำให้เจ้าของเกิดความสบายใจว่าเป็นวิธีการอำลาที่ดีที่สุดต่อสัตว์เลี้ยงในคราวสุดท้ายได้ด้วยวิธีที่เรียบง่าย