เชื่อว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่า ที่วัดตะเคียน เผาสุนัขและรับบริการทำพิธีกรรมทางศาสนาให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวที่จากไป นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการจัดการร่างของสัตว์เลี้ยงที่จากไปในแบบเดิม ๆ ที่อาจจะหาที่ฝังบ้าง บางคนก็ห่อร่างอย่างดีแล้วนำไปทิ้งตามสถานที่ทิ้งขยะบ้าง ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการจัดการศพของสัตว์เลี้ยงที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเพราะเหตุเหล่านี้จึงทำให้เกิดบริการแบบที่วัดตะเคียน เผาสุนัขจัดพิธีศพให้สัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้บุญ เจ้าของได้ความสบายใจและเป็นการช่วยให้ชุมชนเมืองมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีดังเดิม

พระพุทธเจ้าทรงให้ธรรมไว้ว่า สรรพสิ่งทั้งหลาย ล้วนเป็นอนิจจัง มีเกิดก็ต้องมีดับ มีพบก็ต้องมีจาก เมื่อคนยังตายจากกันได้ สัตว์เลี้ยงแสนรักก็เป็นเช่นนั้นไม่ต่างกัน เมื่อพวกเขายังอยู่เราให้ความรักความเอ็นดูฉันใด เมื่อเขาจากไปเราก็ควรส่งความรักความปรารถนาดีและจัดการร่างของเอาดั่งเหมือนเขายังอยู่กับเราเสมอไม่ได้จากไปไหนฉันนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการจะนำร่างของพวกเขาไปจัดการแบบไม่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควร ไม่ดีต่อดวงวิญญาณและความสงบในจิตใจของพวกเขาและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อีกด้วย บริการแบบที่วัดตะเคียน เผาสุนัขจัดพิธีศพให้สัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร จึงนับเป็นแนวทางที่น่าสนใจอย่างมากในการเข้ามาช่วยให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงสามารถแก้ไขและจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างงายดาย

บริการแบบที่วัดตะเคียน เผาสุนัขจัดพิธีศพให้สัตว์เลี้ยงนั้น ในปัจจุบันก็มีเพิ่มขึ้นอีกหลายวัดหลายแห่ง ที่น่าสนใจก็คือวัดน้อยนอกที่อยู่ย่านรัตนาธิเบศร์ กับที่วัดกระทุ่มเสือปลา ในโซนย่านอ่อนนุช ซึ่งทั้งสองวัดนี้จัดบริการไม่แตกต่างกับที่วัดตะเคียน เผาสุนัขจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้กับสัตว์เลี้ยง คล้าย ๆ กับการทำพิธีศพของคนเลยทีเดียว สิ่งที่แตกต่างของการทำพิธีกรรมทางศาสนาให้กับสัตว์เลี้ยงกับพิธีทางศาสนาของคนก็คือ การสวดของพระสงฆ์ ซึ่งบทสวดที่พระสงฆ์ท่านใช้ในการทำพิธีกรรมให้กับสัตว์เลี้ยงนั้น จะเป็นบทสวดให้พร ไม่ได้เป็นการแสดงธรรม การสวดให้พรแบบนี้ก็เพื่อให้สัตว์ได้รับบุญกุศลและรับสิ่งที่เป็นพรมงคลไป เนื่องจากสัตว์นั้นไม่สามารถทำบุญกุศลได้ดั่งเช่นคน นอกนั้นแล้วพิธีก็จะคล้าย ๆ ของคนเลย ในส่วนของเตาเผาศพของสัตว์นั้น จะมีการสร้างแยกออกมาจากเตาเผาศพคน และจะเป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษ ระบบการเผานจะแยกเป็น 2 ขั้น ตัวเตาจะมี 4 หัวเตา เพื่อให้การเผานั้นปราศจากมลพิษ

หากคุณกำลังมองหาบริการแบบที่วัดตะเคียน เผาสุนัขจัดพิธีศพให้สัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร แต่ทว่าไม่สะดวกกับการเดินทางไปที่วัดดังกล่าว ก็ยังมีทางเลือกอีกสองแห่งนั่นคือ ที่วัดน้อยนอก และ วัดกระทุ่มเสือปลา ซึ่งหากท่านอยู่ใกล้หรือสะดวกวัดไหนก็ติดต่อไปสอบถามขอใช้บริการกันได้เลย บริการดี ๆ ราคาไม่แพงช่วยให้น้องหมาน้องแมวได้บุญและไปสู่สุคติอย่างสงบได้จริง ๆ