วัดกระทุ่มเสือปลารับฌาปนกิจศพสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้วัดคลองเตยใน  เป็นวัดที่มีสถานที่สำหรับจัดงาน และเตาเผาสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ซึ่งคงไม่มีใครใช้เตาเผาบนเชิงปฏิกรณ์ที่ใช้สำหรับฌาปนกิจคนตายมาใช้เผาอะไรร่วมกัน เพราะถือเป็นการกระทำการอันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงมีสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม และเตาเผาต่างหาก แยกส่วนให้ชัดเจน นอกจากนั้น ในส่วนของวัดกระทุ่มเสือปลา และวัดคลองเตยในก็จะดำเนินกิจการเองคล้าย ๆ ก็จะเป็นกิจการไปในทางการกุศล ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการให้บริการที่ครบวงจร มีพิธีกรรม การบริหารจัดการ สถานที่ และเตาเผา ซึ่งก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเจ้าของหมา หรือสัตว์เลี้ยงที่มาใช้บริการ ว่าสะดวก หรือชอบแบบไหน ของที่ใด ต้องการเน้นรายละเอียดตรงส่วนไหนบ้าง

จริง ๆ แล้ว การจัดการกับศพของสัตว์เลี้ยงนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้เป็นเจ้าของ แสดงความรับผิดชอบ ทั้งต่อสัตว์เลี้ยง และต่อสังคมด้วยเช่นกัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าในสังคมเมืองที่มีพื้นที่จำกัด เมื่อสัตว์เลี้ยงได้ป่วยและตายลง เจ้าของเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับศพของมันอย่างไร หากไม่ได้อยู่ใกล้วัดคลองเตยใน หรือวัดกระทุ่มเสือปลา จะให้นำเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักไปฝังในพื้นที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งการห่อร่างของมันไปทิ้งตามถังขยะ ก็ดูจะเป็นการกระทำไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ที่จะทำ

สิ่งที่ดีที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตสัตว์เลี้ยง ในความรู้สึกของเจ้าของหมาทุกคน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ ด้วยแล้ว การจัดการกับร่างอันไร้วิญญาณของพวกมันตามสมควร แก่กำลังทรัพย์ และความสะดวก ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยารักษาบรรเทาอาการทุกข์ โศกเศร้า เสียใจ จากการจากลาได้ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะจัดอย่างใหญ่โต หรือจัดการไปตามความเหมาะสม ก็ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ที่รักทั้งสิ้น ทั้งวัดคลองเตยในและบริษัท ที่รับจัดการงานด้านนี้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้เกิดธุรกิจในรูปแบบนี้ขึ้น

เลี้ยงดูอยู่ด้วยกันแล้ว ก็นับเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ดังนั้น วันหนึ่ง เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีเหตุที่จะต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ก็จะต้องจัดการกับร่างอันไร้วิญญาณให้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และกำลังทรัพย์จะเอื้ออำนวย แล้วจะไปที่ไหน จัดการอย่างไรนั้น ก็จะต้องลองสืบค้นหาข้อมูลดู ส่วนสถานที่แรกที่เรามักจะนึกถึง ก็คือ วัดกระทุ่มเสือปลาเพราะที่วัดกระทุ่มเสือปลามีบริการทั้งเตาเผาสัตว์โดยเฉพาะ รถรับ-ส่งศพ การเก็บเถ้ากระดูก ลอยอังคาร หรือแม้กระทั่งนำเถ้ามาฝังแล้วปลูกต้นไม้ไว้ให้ ซึ่งไม่ใช่วัดทุกที่จะสามารถรับจัดการกับกิจกรรมตรงส่วนนี้ให้ได้ เหตุเพราะ อุปกรณ์ เตาเผา และสถานที่อาจไม่ได้เอื้ออำนวย จึงต้องทำการบ้านให้ดีเสียก่อน